جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,130 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38231آملپلورزمینفروش282کارشناسیکارشناسی1394-01-12
38226 فیروزکوهتنگه واشیزمینفروش6,00040,000220,000,0001394-01-10
38217بندرانزلیغازیانزمینفروش800600,000,0001394-01-04
37438ساوجبلاغبانو صحرازمینفروش200250,00050,000,0001393-12-28
36198آملاشکارکلازمینفروش227100,00022,700,0001393-12-28
36234طبسچاه ترخانزمینفروش260,000کارشناسیکارشناسی1393-12-28
36968کلاردشتکلنوزمینفروش10,00010,000100,000,0001393-12-28
37243رودهنوسکارهزمینفروش7,500330,0002,500,000,0001393-12-28
37881آملمطهریزمینفروش6,000250,0001,500,000,0001393-12-28
37974رامسرلپاسرکزمینفروش7,2003,600,000,0001393-12-21
34443لواسانشهرك پرواززمینفروش2506,000,0001,500,000,0001393-12-05
35901دماونددهکده خوشبختیزمینفروش507967,000490,000,0001393-11-30
35902دماونددهکده خوشبختیزمینفروش5571,050,000590,000,0001393-11-30
35904دماوندوادانزمینفروش2,000295,000590,000,0001393-11-30
35808تالشسیاه علمزمینفروش2,00015,00030,000,0001393-11-29
35809تالشگيسومزمینفروش2,000100,000200,000,0001393-11-29
35666بومهنطاهر آباد زمینفروش600150,00090,000,0001393-11-28
35280آستانه اشرفیهآستانهزمینفروش15,000کارشناسیکارشناسی1393-11-27
35143رشترشت - تهرانزمینفروش5,58030,000167,000,0001393-11-23
35144لاهیجانعلسیرودزمینفروش400200,00080,000,0001393-11-23
35145لاهیجانعلسیرودزمینفروش5,000120,000600,000,0001393-11-23
35171لاهیجانعلسیرودزمینفروش1,500220,000330,000,0001393-11-23
34950تهراننیاورانزمینفروش1,90015,000,00028,500,000,0001393-11-21
34873لواسانلواسانزمینفروش25080,000,0001393-11-20
34442تهرانزعفرانيهزمینفروش7,50014,000,000105,000,000,0001393-11-17
34170گرگاندانشجوزمینفروش6302,500,0001,575,000,0001393-11-14
33784تهرانشهرآرازمینفروش3602,147,483,6474,500,000,0001393-11-11
29097تهراناقدسیهزمینفروش10,00012,500,000125,000,000,0001393-11-08
14263رامسرخیابان اصلی نیاستهزمینفروش265250,00066,000,0001393-11-03
14264رامسرجاده ساداتشهرزمینفروش355350,000124,000,0001393-11-03
Page top