جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,130 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95838دماوندهشت بهشتزمینفروش900500,000450,000,0001396/03/07
95834دماوندمینوسازمینفروش647900,000582,000,0001396/03/07
95384لاهیجانکاشف السلطنهزمینفروش7,243136,683990,000,0001396/03/07
95832رشتیخسازیزمینفروش1,6703,000,0005,000,000,0001396/03/07
95828تالشپیام نورزمینفروش570250,000140,000,0001396/03/07
95831دماوندآبشارزمینفروش647900,000582,000,0001396/03/07
95819تالشاسالم، آذربایجانزمینفروش3,600100,000360,000,0001396/03/06
86384نورشهید حسینیزمینفروش271350,00094,850,0001396/03/06
95794سوادکوهانارمزمینفروش6,500230,0001,500,000,0001396/03/03
95790سوادکوهشهید اکبرنژادزمینفروش180330,00059,400,0001396/03/03
95793شهریارصیاد شیرازیزمینفروش5,0001,500,000,0001396/03/03
95789سوادکوهشهید اکبرنژادزمینفروش200300,00060,000,0001396/03/02
95786جویبارچپکرودزمینفروش110850,00093,500,0001396/03/02
95718کرجکمالشهرزمینفروش1,4001,000,0001,400,000,0001396/02/23
95651تهرانشهرک غربزمینفروش1,24012,000,00014,880,000,0001396/02/22
95463تهرانشهرک غرب، درختیزمینفروش3,02512,000,00036,300,000,0001396/02/22
95414تهراناتوبان قزوین زمینفروش10,000کارشناسیکارشناسی1396/02/20
95710رشتجاده جیردهزمینفروش3,35020,00067,000,0001396/02/20
95709رشتفاز 2 گلسارزمینفروش2751,500,000412,500,0001396/02/19
95464تهرانسعادت آباد، بلوار فرحزادیزمینفروش40012,000,0004,800,000,0001396/02/16
95469رامسرکتالمزمینفروش920200,000,0001396/02/16
95683دماوندگیلاوندزمینفروش560700,000392,000,0001396/02/15
95682ساریکمربندی شرقیزمینفروش800500,000400,000,0001396/02/15
95681رامسرمیرزا کوچک خانزمینفروش1,00055,00055,000,0001396/02/14
95678سوادکوهزیرآبزمینفروش400290,000116,000,0001396/02/14
95673دماوندحصار بالازمینفروش600600,000360,000,0001396/02/12
95655تهرانچهارراه فرمانیه، پاسدارانزمینفروش2,60090,000,000,0001396/02/08
95653تهرانبهجت آباد، ویلازمینفروش1,000,00015,000,00010,000,000,0001396/02/08
95654فاروجفاروجزمینفروش70,000,000کارشناسیکارشناسی1396/02/06
95646سرخرودبهارزمینفروش350950,000332,500,0001396/02/04
Page top