جستجوی فروش و رهن و اجاره تجاری تهران و شهرستانها

arrowتجاری : 175 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95354تهرانبهجت آباد، ویلا جنوبیتجاریفروش1,000,000کارشناسیکارشناسی1396/03/08
95778تهرانمیردامادتجاریفروش2666,000,0001,716,000,0001396/03/07
95815اصفهانمشیرالدوله غربیتجاریفروش20981,000,0001,700,000,0001396/03/06
85813نوردانشگاهتجاریرهن و اجاره110350,0002,000,0001396/03/06
95759اصفهانامام خمینیتجاریرهن و اجاره1201,300,00010,000,0001396/03/03
95569آملهزارسنگرتجاریفروش2,3503,000,0007,050,000,0001396/02/30
95671تهراننازی آباد، 17 شهریورتجاریفروش26400,000,0001396/02/14
95661نوشهربهار آزادیتجاریرهن و اجاره1505,000,000100,000,0001396/02/09
95647رشتدیلمانتجاریفروش12943,000,0005,500,000,0001396/02/06
95561تهرانجمهوریتجاریرهن و اجاره83,500,00010,000,0001396/01/22
95387نوشهرخیریانتجاریرهن و اجاره4208,000,00080,000,0001395/11/11
82585کرجميدان امام حسينتجاریفروش56023,500,0001,300,000,0001395/11/02
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسی1395/10/25
86947تهرانمولویتجاریفروش16018,785,0003,000,000,0001395/10/23
84906تهرانمولویتجاریمعاوضه30050,000,00015,000,000,0001395/10/19
95280ریشهر سنگتجاریرهن و اجاره2004,000,00010,000,0001395/10/15
94819رشت٤٥ متريتجاریمعاوضه4242,200,000910,000,0001395/10/07
89492تهراندكترشريعتیتجاریفروش15025,000,000,0001395/10/05
93011تهرانفرمانیه غربیتجاریرهن و اجاره40027,000,000150,000,0001395/09/18
92033تهرانمیردامادتجاریرهن و اجاره52260,000,0005,000,000,0001395/09/11
78006کرجشاهین ویلاتجاریرهن و اجاره300700,000210,000,0001395/06/30
85042مشهدبلوار الهیهتجاریرهن و اجاره571,500,00010,000,0001395/06/23
80303آملچمستانتجاریمعاوضه5,00015,000,000180,000,0001395-05-12
77183مراغهاتوبان تهران تبریزتجاریفروش859,000,000800,000,0001395-04-03
76815شاهرودکلاته ملاتجاریفروش6,200560,0003,500,000,0001395-03-30
76534کیشمیدان امیرکبیرتجاریمعاوضه1755,000,000907,500,0001395-03-26
76081تهرانشریعتی - ظفرتجاریاجاره350کارشناسی1395-03-22
74742تهرانیافت آبادتجاریفروش40010,000,00016,000,000,0001395-02-26
74643تهراناستاد حسن بناتجاریفروش30018,000,0005,400,000,0001395-02-23
74594تهرانلاله زارتجاریفروش179,000,000150,000,0001395-02-22
Page top