جستجوی فروش و رهن و اجاره باغ تهران و شهرستانها

arrowباغ : 239 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
53917کرجچالوسباغفروش1,200583,000700,000,0001394-06-16
30613بابلسربهنمیرباغفروش3,00030,00090,000,0001394-06-07
52858نظرآبادجاده کریم آبادباغفروش10,00050,000500,000,0001394-06-07
48222ریجاده ورامینباغفروش11,500400,000,0001394-05-27
45632تنکابننعمت آبادباغفروش4,000700,000,0001394-05-27
49781شفتشفت - جیردهباغفروش23,00080,0001,840,000,0001394-05-07
44406رضوانشهرسعدیباغفروش6,00030,0001394-05-06
49284اصفهانامام خمینیباغفروش8,000820,0006,500,000,000,0001394-05-04
49345شمیراناتفشمباغفروش14,0002,000,00030,000,000,0001394-05-04
48616دماونددشتمزارباغفروش290551,000,0001394-04-27
35525نظرآبادهشتگردباغفروش1,00060,00060,000,0001394-04-21
47913 آبیک روستای خوزنانباغفروش560220,000123,000,0001394-04-20
47870دماوندقاضیباغفروش1,7001,000,0001,700,000,0001394-04-18
47829ساریورزشباغفروش10,60027,000286,200,0001394-04-18
46611آملدو راهی اوجی آبادباغفروش6,00045,000300,000,0001394-04-09
44157ساریگهربارانباغفروش5,00060,000300,000,0001394-03-31
45637 فیروزکوهارجمندباغفروش15,000100,0001,500,000,0001394-03-30
44405کرجمارلیکباغفروش750240,000180,000,0001394-03-17
41566بهشهر بهشهر - گرگانباغفروش15,00040,000600,000,0001394-02-21
41438آملولیسدهباغفروش4,400,000700,0001394-02-20
40411قائم شهرشهرود کلاباغفروش380260,0001394-02-08
40261هشتگرد کریم آبادباغفروش9,00045,000405,000,0001394-02-06
38225آملنورباغفروش2,000150,000300,000,0001394-01-09
38222بابلدرونکلای شرقیباغفروش10,00035,000350,000,0001394-01-08
35903دماوندکمربندگباغفروش1,2001,000,0001,200,000,0001393-11-30
Page top