جستجوی فروش و رهن و اجاره باغ تهران و شهرستانها

arrowباغ : 233 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95799ساوجبلاغراز 1باغفروش1,000680,000680,000,0001396/03/03
95714شهریاراندیشه، فاز یکباغفروش1,295500,000650,000,0001396/02/21
95642شهرضاروستای امین آبادباغفروش37,000175,000,0001396/02/03
95526کرجگلستانک، باغ صالحیباغفروش5,000350,0001,750,000,0001396/01/15
95430ساریبرگهباغفروش50,00023,0001,150,000,0001395/11/26
95421قائم شهرجاده بابلباغفروش10,400250,0002,600,000,0001395/11/25
95412ساریجاده جویبارباغفروش28,00060,0001,680,000,0001395/11/23
95365قزوینتاکستانباغفروش15,00010,000150,000,0001395/11/10
83407دماوندشهید تابشباغفروش2,000200,000400,000,0001395/11/07
75108بابلسرصفاییهباغفروش1,000350,000,0001395/11/02
95338گرگانجنگلباغفروش9,000100,000900,000,0001395/10/23
86971طالقانسنگه دشتباغفروش1,300250,000300,000,0001395/10/06
87055طالقان روستای باریکانباغفروش300200,00060,000,0001395/10/06
87149کرجکمالشهرباغفروش17,000420,0007,150,000,0001395/10/06
90967هشتگردچندارباغفروش13,000200,0002,600,000,0001395/10/03
93948دماوندبر اصلی جادهباغمعاوضه160,00070,00010,000,000,0001395/09/29
91990آملنورباغفروش65,000130,0008,450,000,0001395/09/09
52990هشتگرد سنقرآباد - رامجینباغفروش1,170180,000210,000,0001395/08/04
85633آملجاده چمستانباغخرید200200,00040,000,0001395/06/31
83188تهرانسجاد جنوبیباغفروش40,00018,750750,000,0001395-06-05
82235دماوند گیلاوندباغفروش1,8003,000,000500,000,0001395-05-26
81411ساریگوهربارانباغفروش100,00035,0003,000,000,0001395-05-20
80255دماوندبلوار شاهدباغفروش2,1145901,250,000,0001395-05-10
80256دماوندشاهدباغفروش2,1145901,250,000,0001395-05-10
78562بابلدرونکلاباغفروش3,80070,000266,000,0001395-04-22
78248کرجزیبا دشتباغفروش2,000135,000270,000,0001395-04-20
78091کرجبلوار باغستانباغفروش400260,000,0001395-04-19
78020رامسربلوار شهید باهنرباغمعاوضه4,000130,000460,000,0001395-04-19
77440شاهرودروستای گرجیباغفروش5,00036,000180,000,0001395-04-08
77319خلخالخوجینباغفروش6,000350,000,000350,000,0001395-04-07
Page top