جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,647 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21155تهرانشریعتی - صدراداریفروش15314,000,0002,142,000,0001393-07-17
21176تهرانمطهریاداریفروش1105,000,000550,000,0001393-07-17
21178تهرانمطهریاداریفروش1255,500,000687,500,0001393-07-17
21180تهرانهفت تیر - مفتحاداریفروش708,000,000560,000,0001393-07-17
21182تهرانمیرداماداداریفروش10010,500,0001,050,000,0001393-07-17
21194تهرانونکاداریفروش788,500,000663,000,0001393-07-17
21196تهرانونکاداریفروش60045,000,0001393-07-17
21197تهرانیوسف آباداداریفروش858,300,000705,500,0001393-07-17
21201تهرانونکاداریفروش24032,000,0007,680,000,0001393-07-17
20967تهرانتجریشاداریفروش906,670,000600,000,0001393-07-16
21051تهرانخواجه عبداللهاداریفروش1406,300,000882,000,0001393-07-16
21067تهرانستارخان - حبیب الهیاداریفروش1045,100,000530,400,0001393-07-16
20787تهرانستارخان - توحیداداریفروش73کارشناسیکارشناسی1393-07-14
20788تهرانجنت آباد مرکزیاداریفروش1055,500,000577,500,0001393-07-14
20825تهرانپاسداران - هرویاداریفروش1508,700,0001,305,000,0001393-07-14
20863تهرانسید خنداناداریفروش1504,350,000650,000,0001393-07-14
20901تهرانگيشااداریفروش936,800,000632,400,0001393-07-14
20904تهرانمرزداراناداریفروش807,800,000624,000,0001393-07-14
20912تهرانشهرك غرباداریفروش83کارشناسیکارشناسی1393-07-14
20915تهراننياوران _ مژدهاداریفروش689,500,000646,000,0001393-07-14
20689تهرانستارخان - بهبودیاداریفروش905,500,000495,000,0001393-07-12
20719تهرانستارخاناداریفروش1035,000,000515,000,0001393-07-12
20722تهرانپونک - میرزا باباییاداریفروش1408,500,0001,190,000,0001393-07-12
20727تهرانمیرزای شیرازیاداریفروش2606,500,0001,690,000,0001393-07-12
20728تهرانکریمخاناداریفروش407,000,000280,000,0001393-07-12
20730تهرانگیشااداریفروش1288,000,0001,024,000,0001393-07-12
20732تهرانگیشااداریفروش1307,000,000910,000,0001393-07-12
20734تهرانگیشااداریفروش987,000,000686,000,0001393-07-12
20755تهرانمیرزای شیرازیاداریفروش1064,000,000424,000,0001393-07-12
20765تهرانهفت تیراداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393-07-12
Page top