جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,647 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21817تهرانکامرانیهاداریفروش5619,650,0001,100,000,0001393-07-24
21819تهرانگاندیاداریفروش7011,000,000770,000,0001393-07-24
21856تهرانشهران - ف دوماداریفروش1425,000,000350,000,0001393-07-24
18394تهرانونک اداریفروش13517,000,0001393-07-23
19120تهرانجردناداریفروش12515,000,0001,875,000,0001393-07-23
21753تهرانسعادت آباداداریفروش11610,000,0001,160,000,0001393-07-23
21761تهرانسهروردیاداریفروش1387,000,000966,000,0001393-07-23
21762تهرانسهروردیاداریفروش8512,000,0001,020,000,0001393-07-23
21764تهرانسهروردیاداریفروش1907,200,0001,368,000,0001393-07-23
21769تهرانونکاداریفروش14020,000,0002,800,000,0001393-07-23
21587تهرانآرژانتیناداریفروش1209,000,0001,080,000,0001393-07-22
21595تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش567,000,000392,000,0001393-07-22
21600تهرانالهیهاداریفروش1,74611,500,00020,079,000,0001393-07-22
21611تهرانبهارشیرازاداریفروش154کارشناسیکارشناسی1393-07-22
21612تهرانبهارشیرازاداریفروش624,050,000250,000,0001393-07-22
21626تهرانپاسداراناداریفروش11314,000,0001,582,000,0001393-07-22
21627تهرانپاسداراناداریفروش519,500,000484,500,0001393-07-22
21628تهرانپونک _ میرزاباباییاداریفروش1357,000,000945,000,0001393-07-22
21630تهرانپونکاداریفروش756,000,000450,000,0001393-07-22
21636تهرانپونک - میرزا باباییاداریفروش858,000,000680,000,0001393-07-22
21653تهرانجردناداریفروش9314,000,0001,302,000,0001393-07-22
21654تهرانجردناداریفروش10010,000,0001,000,000,0001393-07-22
21539تهرانجردناداریفروش9314,000,0001,302,000,0001393-07-21
21541تهرانجردن - ناهیداداریفروش10010,000,0001,000,000,0001393-07-21
21419تهرانقائم مقام فراهانیاداریفروش1935,500,0001,061,500,0001393-07-20
21427تهرانگاندیاداریفروش11512,000,0001,380,000,0001393-07-20
21428تهرانگاندیاداریفروش886,700,000589,600,0001393-07-20
21431تهرانمجیدیه شمالیاداریفروش1466,000,000876,000,0001393-07-20
21435تهرانمطهری - قائم مقاماداریفروش856,500,000552,500,0001393-07-20
21438تهرانملاصدرااداریفروش5210,500,000546,000,0001393-07-20
Page top