جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,647 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28703تهرانزعفرانیهاداریفروش5220,000,0001,040,000,0001393-09-29
28727تهرانعلامه جنوبیاداریفروش5512,000,000660,000,0001393-09-29
28730تهرانصادقیهاداریفروش784,500,000351,000,0001393-09-29
28751تهرانزعفرانیهاداریفروش12017,000,0001393-09-29
28819تهرانالهیهاداریفروش11215,000,0001,680,000,0001393-09-29
28547تهرانگیشا - زوج هااداریفروش978,500,000824,500,0001393-09-27
28426تهرانالهیهاداریفروش6420,000,0001393-09-26
28427تهرانکارگر شمالیاداریفروش704,290,000300,000,0001393-09-26
28430تهرانبلوارفردوساداریفروش766,000,000456,000,0001393-09-26
28363تهرانجردن - آفریقااداریفروش7010,000,000700,000,0001393-09-25
28365تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش1159,000,0001,035,000,0001393-09-25
28038تهرانشریعتی - قلهکاداریفروش1479,500,0001,396,500,0001393-09-23
28048تهرانکامرانیهاداریفروش1088,500,000918,000,0001393-09-23
28049تهرانپاسداران شمالیاداریفروش16516,000,0002,640,000,0001393-09-23
28066تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش808,750,000700,000,0001393-09-23
28073تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش1105,500,000605,000,0001393-09-23
28086تهرانپاسداراناداریفروش11012,500,0001,375,000,0001393-09-23
28135تهرانسعادت آباداداریفروش10010,000,0001,000,000,0001393-09-23
28140تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش835,200,000431,600,0001393-09-23
28157تهرانگیشااداریفروش764,000,000304,000,0001393-09-23
28168تهراننیاوران - مژدهاداریفروش11514,500,0001,667,500,0001393-09-23
28172تهرانونکاداریفروش6012,000,000720,000,0001393-09-23
28177تهرانکاشانی - اباذراداریفروش7510,000,000750,000,0001393-09-23
28199تهرانکارگر شمالیاداریفروش906,700,000600,000,0001393-09-23
28200تهرانبلوارفردوساداریفروش505,700,000285,000,0001393-09-23
27826تهرانپونک - ستاریاداریفروش1355,700,0007,969,500,0001393-09-20
27961تهرانجردناداریفروش8010,500,000840,000,0001393-09-20
27980تهرانجردناداریفروش6110,000,000610,000,0001393-09-20
27999تهرانسعادت آباداداریفروش1009,000,000900,000,0001393-09-20
28007تهرانشیخ بهاییاداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393-09-20
Page top