جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,647 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37545تهرانجردن - گلشهراداریفروش12513,000,0001,625,000,0001393-12-16
37434تهرانجردن - گلشهراداریفروش12513,000,0001,625,000,0001393-12-14
36822تهرانکامرانیهاداریفروش9515,000,0001,425,000,0001393-12-09
36829تهرانمیرداماداداریفروش8612,000,0001,032,000,0001393-12-09
36310تهرانجردن - آفریقااداریفروش10112,500,0001,262,500,0001393-12-05
36054تهرانجردن - آفریقااداریفروش11010,500,0001,155,000,0001393-12-02
36101تهرانگیشااداریفروش1805,000,000900,000,0001393-12-02
35812تهرانجردن شمالیاداریفروش8922,000,0001393-11-30
35533تهرانگاندیاداریفروش905,500,000495,000,0001393-11-28
35546تهرانمطهریاداریفروش927,300,000671,600,0001393-11-28
35548تهرانمیرداماداداریفروش8612,000,0001,032,000,0001393-11-28
35378تهرانستارخان - توحیداداریفروش1053,050,000320,000,0001393-11-26
35380تهرانسعادت آباداداریفروش13210,000,0001,320,000,0001393-11-26
35388تهرانشیخ بهاییاداریفروش3643,020,0001,100,000,0001393-11-26
28344تهراناقدسیهاداریپیش فروش859,000,000765,000,0001393-11-25
34575تهراندولت - قناتاداریفروش11110,000,0001,110,000,0001393-11-19
34581تهرانزعفرانیهاداریفروش7916,000,0001,264,000,0001393-11-19
34594تهرانشریعتی - قلهکاداریفروش6610,000,000660,000,0001393-11-19
33810تهرانجردن - آفریقااداریفروش8513,000,0001,105,000,0001393-11-12
33813تهرانجلفااداریفروش8411,000,000924,000,0001393-11-12
33742تهرانبلوار شهیدان اداریفروش693,600,000248,000,0001393-11-11
33520تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش864,500,000387,000,0001393-11-08
33218تهرانسهروردی شمالیاداریفروش658,000,000520,000,0001393-11-06
33222تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش517,500,000382,500,0001393-11-06
18560تهرانپاسداران - کوهستاناداریفروش13912,000,0001,668,000,0001393-11-05
32945تهرانجردن - آفریقااداریفروش11012,500,0001,375,000,0001393-11-05
32973تهرانزعفرانیهاداریفروش12516,000,000200,000,0001393-11-05
32984تهرانقیطریهاداریفروش12311,000,0001,353,000,0001393-11-05
32988تهرانگیشا - فردهااداریفروش1307,000,000910,000,0001393-11-05
32540تهرانمیرداماداداریفروش14510,700,0001,551,500,0001393-11-01
Page top