جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,647 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38623تهراندزآشیباداریفروش4311,627,000500,000,0001394-01-18
38418تهرانملا صدرااداریفروش10210,500,0001,071,000,0001394-01-17
38444تهرانسهروردی جنوبیاداریفروش885,500,000484,000,0001394-01-17
38328تهرانجردن - آفریقااداریفروش95کارشناسیکارشناسی1394-01-16
38334تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش58کارشناسیکارشناسی1394-01-16
38357تهراندزآشیباداریفروش11512,000,0001,380,000,0001394-01-16
38371تهرانولیعصر - زرتشتاداریفروش805,600,000448,000,0001394-01-16
38372تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش150کارشناسیکارشناسی1394-01-16
38278تهرانسهروردی شمالیاداریفروش11710,000,0001,170,000,0001394-01-15
38283تهرانسازمان آباداریفروش104کارشناسیکارشناسی1394-01-15
38232تهرانجردن - ناهیداداریفروش8211,000,000902,000,0001394-01-15
38259تهرانجنت آباد جنوبیاداریفروش405,250,000210,000,0001394-01-15
38253تهرانتجریشاداریفروش4230,000,0001,260,000,0001394-01-15
38267تهرانسعادت آباداداریفروش576,000,000342,000,0001394-01-15
38299تهرانسهروردی شمالیاداریفروش757,500,000562,500,0001394-01-15
38305تهرانفرمانیهاداریفروش4710,000,000470,000,0001394-01-15
38315تهرانمرزداراناداریفروش667,000,000462,000,0001394-01-15
38324تهرانگاندیاداریفروش270کارشناسیکارشناسی1394-01-15
38201تهراندولت - قناتاداریفروش13511,000,0001,485,000,0001393-12-26
38102تهرانپاسداراناداریفروش809,500,000760,000,0001393-12-25
38147تهرانقلهکاداریفروش836,000,000498,000,0001393-12-25
37982تهرانشهر زیبااداریفروش805,000,000400,000,0001393-12-23
37983تهراناختیاریه جنوبیاداریفروش3040,000,0001,200,000,0001393-12-23
38010تهرانپونک - اشرفیاداریفروش1607,000,0001,120,000,0001393-12-23
38030تهراندیباجی شمالیاداریفروش1039,800,0001,000,000,0001393-12-23
38045تهرانسعادت آباداداریفروش8813,300,0001,170,400,0001393-12-23
37953تهرانجردن - آفریقااداریفروش1619,000,0001,449,000,0001393-12-20
37792تهراناختیاریه جنوبیاداریفروش738,000,000584,000,0001393-12-19
37804تهرانپاسداران - بهستاناداریفروش7011,000,000770,000,0001393-12-19
37676تهرانمیرداماداداریفروش8015,000,0001,200,000,0001393-12-17
Page top