جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,647 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40973تهرانسبلان شمالیاداریفروش1006,000,000720,000,0001394-02-16
40977تهرانسهروردی شمالیاداریفروش619,500,000579,500,0001394-02-16
40990تهرانشیخ بهایی شمالیاداریفروش1869,500,0001,767,000,0001394-02-16
40994تهرانشیخ بهایی جنوبیاداریفروش14010,000,0001,400,000,0001394-02-16
40889تهرانجردناداریفروش7512,000,000900,000,0001394-02-15
40732تهراندولتاداریفروش868,000,000688,000,0001394-02-13
32082تهرانآزادیاداریفروش693,600,000250,000,0001394-02-05
33738تهرانآزادیاداریفروش573,330,000190,000,0001394-02-05
40032تهرانکاشانی - مهراناداریفروش805,375,000430,000,0001394-02-02
40036تهرانجردن - سعیدیاداریفروش9610,500,0001,008,000,0001394-02-02
39909تهرانسهروردی شمالیاداریفروش925,220,000480,240,0001394-02-01
40003تهرانخواجه نظام(اجاره دار)اداریفروش3544,000,0001,416,000,0001394-02-01
39715تهرانشیخ بهاییاداریفروش658,200,000533,000,0001394-01-30
39354تهراننیاوران - مژدهاداریفروش75کارشناسیکارشناسی1394-01-26
39365تهرانجردن - آفریقااداریفروش7610,500,000798,000,0001394-01-26
39160تهرانزعفرانیه - الفاداریفروش13517,500,0002,362,500,0001394-01-24
39017تهرانعباس آباداداریفروش1711,000,000,0001394-01-24
39065تهرانپور ابتهاجاداریفروش14511,500,0001,667,500,0001394-01-24
39122تهرانالهیهاداریفروش9815,900,0001,558,200,0001394-01-24
38904تهرانیوسف آباداداریفروش1008,600,000860,000,0001394-01-23
38906تهرانشیخ بهایی شمالیاداریفروش10018,000,0001,800,000,0001394-01-23
38774تهرانجردن - آفریقااداریفروش9211,000,0001,012,000,0001394-01-20
38807تهرانپاسداران - کوهستانهااداریفروش10212,000,0001,224,000,0001394-01-20
38562تهرانعباس آباد - بهشتیاداریفروش1609,000,0001,440,000,0001394-01-18
38557تهرانگاندیاداریفروش1288,850,0001,132,800,0001394-01-18
38551تهرانیوسف آباداداریفروش436,800,000292,400,0001394-01-18
38550تهرانیوسف آباداداریفروش436,800,000292,400,0001394-01-18
38543تهرانگاندیاداریفروش806,500,000520,000,0001394-01-18
38533تهرانقلهکاداریفروش1436,800,000972,400,0001394-01-18
38571تهرانجردن - آفریقااداریفروش7911,000,000869,000,0001394-01-18
Page top