جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,647 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95378تهرانسهروردیاداریفروش676,645,000445,000,0001396/03/08
95550تهرانشهرزيبا، کاشانیاداریفروش654,500,000295,000,0001396/03/08
95764تهراننلسون ماندلااداریاجاره2007,500,0001396/03/07
95374تهرانقصر فیروزهاداریرهن6043,000,0001396/03/07
95379تهرانسهروردیاداریرهن و اجاره702,500,00050,000,0001396/03/07
95375تهران35متری قصر فیروزهاداریفروش534,624,000245,000,0001396/03/07
95765تهرانسعادت آباد، ریاضی بخشایشاداریفروش929,000,000828,000,0001396/03/05
95735تهرانهفت تیر، سهروردی جنوبیاداریرهن و اجاره1865,000,00050,000,0001396/03/04
95806تهراننلسون ماندلااداریاجاره2002,500,0001396/03/04
95773تهرانگیشا، جلال آل احمداداریرهن500135,000,0001396/03/03
95784تهراننلسون ماندلااداریرهن و اجاره2007,000,000100,0001396/03/02
95774تهراننلسون ماندلااداریاجاره2003,000,0001396/03/01
95762تهرانجردن، نلسون ماندلااداریاجاره2006,000,0001396/02/31
95742تهرانجردن، نلسون ماندلااداریاجاره2004,000,0001396/02/31
95659تهرانپاسداران، گلستاناداریرهن و اجاره55کارشناسیکارشناسی1396/02/28
95743شمیراناتنلسون ماندلااداریاجاره2004,000,0001396/02/27
95435تهرانفرشته، مریم شرقیاداریفروش55800,000,0001396/01/13
95355تهرانپاسداراناداریفروش8612,900,000,0001396/01/04
95461تهرانآيت الله كاشانی، بهناماداریرهن و اجاره651,900,00030,000,0001395/12/29
95409تهرانکشاورز غربی، شوریدهاداریرهن100130,000,0001395/12/15
95472تبریزنصف راهاداریمعاوضه686,000,000408,000,0001395/12/13
91906تهرانمیدان هفت تیراداریفروش2048,300,0001395/11/16
95331تهرانپرچماداریرهن و اجاره1101,600,00020,000,0001395/11/02
95337تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره622,200,00020,000,0001395/11/01
95268تهرانبلوار دادماناداریرهن و اجاره1507,000,000200,000,0001395/10/16
95307تهرانفلکه دوم اداریرهن و اجاره2002,000,000180,000,0001395/10/16
95298تهراناقدسیهاداریرهن و اجاره774,000,00030,000,0001395/10/16
95311تهرانچیذراداریرهن70130,000,0001395/10/16
95312تهرانتقاطع ظفراداریرهن و اجاره1407,000,00060,000,0001395/10/16
95313تهرانپاسدارن اداریرهن85450,000,0001395/10/16
Page top