جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,629 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
95378تهرانسهروردیاداریفروش676,645,000445,000,0001396/07/26
95375تهران35متری قصر فیروزهاداریفروش534,624,000245,000,0001396/07/26
95374تهرانقصر فیروزهاداریرهن6043,000,0001396/07/26
96251تهرانوليعصراداریفروش84400,000,0001396/07/26
95379تهرانسهروردیاداریرهن و اجاره702,500,00050,000,0001396/07/24
84513تهرانشهرزيبا، کاشانیاداریفروش654,500,000295,000,0001396/07/22
96225تهرانمدیریتاداریفروش6511,000,000715,000,0001396/07/19
96272تهرانمیدان فاطمیاداریاجاره10550,0001396/06/22
96256تهرانعلامه طباطبایی جنوبیاداریفروش7411,000,000814,000,0001396/06/16
95806تهراننلسون ماندلااداریاجاره2002,500,0001396/06/14
95774تهراننلسون ماندلااداریاجاره2003,000,0001396/06/14
96248تهرانآزادی اداریرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1396/06/09
96208تهراننوفلوشاتواداریرهن و اجاره2,40090,000,0001,000,000,0001396/05/25
96056تهرانجردناداریرهن و اجاره1101,000,000200,000,0001396/05/04
95997تهرانرسالت، مجیدیه جنوبیاداریفروش685,200,000353,000,0001396/04/19
95919تهرانجیحوناداریرهن و اجاره951,000,00060,000,0001396/04/01
95773تهرانگیشا، جلال آل احمداداریرهن500135,000,0001396/03/13
95765تهرانسعادت آباد، ریاضی بخشایشاداریفروش929,000,000828,000,0001396/03/05
95735تهرانهفت تیر، سهروردی جنوبیاداریرهن و اجاره1865,000,00050,000,0001396/03/04
95659تهرانپاسداران، گلستاناداریرهن و اجاره55کارشناسیکارشناسی1396/02/28
95435تهرانفرشته، مریم شرقیاداریفروش55800,000,0001396/01/13
95355تهرانپاسداراناداریفروش8612,900,000,0001396/01/04
95461تهرانآيت الله كاشانی، بهناماداریرهن و اجاره651,900,00030,000,0001395/12/29
95409تهرانکشاورز غربی، شوریدهاداریرهن100130,000,0001395/12/15
95472تبریزنصف راهاداریمعاوضه686,000,000408,000,0001395/12/13
Page top