جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,594 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
1912بندرانزلیغازيانآپارتمانپیش فروش346830,00060,500,0001390-07-25
1921بندرانزلیطالقانیآپارتمانپیش فروش71830,00048,550,0001390-07-25
1922بندرانزلیطالقانیآپارتمانپیش فروش96830,00069,720,0001390-07-25
1927کرجبلوار ويلاي جنوبيآپارتمانفروش76900,00068,400,0001390-07-25
1980آملطالقانی - ک ولیعصرآپارتمانپیش فروش254460,000117,000,0001390-07-25
1981آملهراز - ک آفتاب 33آپارتمانفروش100750,00075,000,0001390-07-25
1989آملهراز آپارتمانفروش2051,500,000307,500,0001390-07-25
1990آملهرازآپارتمانفروش2051,500,000307,500,0001390-07-25
1993آملهراز - ک آفتاب 56آپارتمانفروش142900,000127,800,0001390-07-25
1994آملهرازآپارتمانفروش2051,500,000307,500,0001390-07-25
1996آملبلوار آزادگانآپارتمانپیش فروش165700,000115,500,0001390-07-25
1997آملهراز - ک آفتاب 56 آپارتمانفروش142900,000127,800,0001390-07-25
1998آملهرازآپارتمانفروش1001,500,000150,000,0001390-07-25
2002آملهراز - ک آفتاب 6 آپارتمانفروش1471,000,000147,000,0001390-07-25
2003آملهراز - ک آفتاب 64 آپارتمانفروش88670,00059,000,0001390-07-25
1441کرجبلوار فرامرزیآپارتمانفروش103250,00025,750,0001390-07-16
1297کرج مهر شهرآپارتمانفروش90500,00045,000,0001390-07-13
1301کرجگوهردشتآپارتمانفروش751,200,000120,000,0001390-07-13
1250کرج فردیسآپارتمانفروش800780,00057,500,0001390-07-12
1251کرج فردیسآپارتمانفروش800820,00064,800,0001390-07-12
1234شاهين شهرمخابراتآپارتمانفروش501,000,00050,000,0001390-07-12
1239کرجفردیسآپارتمانفروش1181,100,000129,800,0001390-07-12
1252کرج فردیسآپارتمانفروش400800,000128,000,0001390-07-12
1253سرخرودشهید خاکپورآپارتمانفروش5255,000,000500,000,0001390-07-12
1163اراکشهرک امینآپارتمانفروش78580,00045,000,0001390-07-11
1161اصفهانمنظریهآپارتمانفروش110380,00042,000,0001390-07-11
1170کرجمارلیکآپارتمانفروش78650,00050,700,0001390-07-11
1178اصفهانمشتاق دومآپارتمانفروش3001,450,000166,000,0001390-07-11
1112بندرانزلیساحل قوآپارتمانفروش340800,00072,800,0001390-07-10
1134کیششهرک صدفآپارتمانفروش1201,500,000120,000,0001390-07-10
Page top