جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,276 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
25365تهرانبهارشمالیآپارتمانفروش504,000,000200,000,0001393-08-24
25366تهرانجلفاآپارتمانفروش665,200,000343,200,0001393-08-24
25367تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش883,500,000308,000,0001393-08-24
25370تهرانفاطمی - زرتشتآپارتمانفروش1564,000,000624,000,0001393-08-24
25372تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001393-08-24
25373تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش804,362,500349,000,0001393-08-24
25403تهرانجیحونآپارتمانفروش822,100,000172,200,0001393-08-24
25422تهراننارمک - شیرمردآپارتمانفروش505,000,000250,000,0001393-08-24
25428کرجفردیسآپارتمانپیش فروش1502,800,000420,000,0001393-08-24
25057تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش833,746,000311,000,0001393-08-22
25171تهراننواب صفویآپارتمانفروش562,650,000148,000,0001393-08-22
25172تهرانپل چوبیآپارتمانفروش803,600,000288,000,0001393-08-22
25176تهرانتهرانپارس - بهار آپارتمانفروش1806,700,0001,206,000,0001393-08-22
25178تهرانبلوار پروينآپارتمانفروش813,100,000251,000,0001393-08-22
25180تهراننارمک - هفت حوضآپارتمانفروش585,200,000301,600,0001393-08-22
25181تهرانتهرانپارس - ف اولآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001393-08-22
25182تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش613,300,000201,300,0001393-08-22
25183تهرانپیروزی - نیکنامآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393-08-22
25186تهرانطرشت آپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001393-08-22
25191تهراننارمک آپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393-08-22
25192تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش704,715,000330,000,0001393-08-22
25195تهرانتهرانپارس - جشنواره آپارتمانفروش732,500,000182,500,0001393-08-22
25196تهران تهرانپارسآپارتمانفروش785,128,000400,000,0001393-08-22
25198تهرانعلم و صنعتآپارتمانفروش594,310,000250,000,0001393-08-22
25203تهرانرسالت - سراج آپارتمانفروش1343,600,000482,400,0001393-08-22
Page top