جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,585 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16250تهرانجمهوري آپارتمانفروش444,090,000180,000,0001393-06-13
16246تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش904,700,000423,000,0001393-06-13
16245تهراناقدسیهآپارتمانفروش13218,500,0002,442,000,0001393-06-13
16244تهرانتیراژهآپارتمانفروش1384,650,000641,700,0001393-06-13
16243تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش456,100,000274,500,0001393-06-13
16240تهرانپونکآپارتمانفروش684,300,000292,400,0001393-06-13
16239تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش554,000,000220,000,0001393-06-13
16238تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001393-06-13
16235تهرانشهرانآپارتمانفروش953,950,000375,250,0001393-06-13
16234تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1104,900,000539,000,0001393-06-13
16233تهرانشهرانآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001393-06-13
16232تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1425,300,000752,600,0001393-06-13
16231تهرانپونکآپارتمانفروش1204,250,000510,000,0001393-06-13
16230تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-06-13
16229تهرانباغ فیضآپارتمانفروش843,500,000294,000,0001393-06-13
16228تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش785,700,000444,600,0001393-06-13
16219تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش904,550,000409,500,0001393-06-13
16218تهرانباغ فردوسآپارتمانفروش1575,500,000863,500,0001393-06-13
16217تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش985,900,000578,200,0001393-06-13
16216تهرانباغ فیضآپارتمانفروش80250,000,0001393-06-13
16215تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,840,000420,000,0001393-06-13
16210تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,300,000487,600,0001393-06-13
16147تهرانمرزدارانآپارتمانفروش885,300,000465,000,0001393-06-12
16109تهراناختیاریهآپارتمانفروش1559,000,0001,395,000,0001393-06-12
16088تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001393-06-12
16087تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1075,500,000511,500,0001393-06-12
16082تهراندولت - دیباچیآپارتمانفروش1039,750,0001,000,000,0001393-06-12
16076تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001393-06-12
16075تهراندروسآپارتمانفروش16812,000,0002,016,000,0001393-06-12
16074تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش604,250,000255,000,0001393-06-12
Page top