جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,585 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16394کرجگلشهر ویلاآپارتمانفروش972,500,000242,500,0001393-06-14
16393تهران دامپزشکیآپارتمانفروش802,750,000220,000,0001393-06-14
16381تهرانازگل آپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001393-06-14
16380تهرانبلوار ارتش آپارتمانفروش1735,500,000951,500,0001393-06-14
16332تهرانهاشمی - خوشآپارتمانفروش49کارشناسیکارشناسی1393-06-13
16318کرجشهرک اندیشه آپارتمانفروش851,300,000110,500,0001393-06-13
16278تهراناقدسیهآپارتمانفروش13710,000,0001,370,000,0001393-06-13
16277تهرانپاسدارانآپارتمانفروش627,500,000465,000,0001393-06-13
16276تهرانشهرک غربآپارتمانفروش816,200,000502,200,0001393-06-13
16275تهرانشيخ بهاييآپارتمانفروش503,400,000170,000,0001393-06-13
16274تهرانفاطمیآپارتمانفروش90500,000,0001393-06-13
16273تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش953,870,000368,000,0001393-06-13
16272تهرانسرو غربیآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001393-06-13
16271تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش904,300,000387,000,0001393-06-13
16270تهرانصادقیهآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-06-13
16269تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش955,600,000532,000,0001393-06-13
16267تهرانپونک - 4 دیواریآپارتمانفروش544,814,815260,000,0001393-06-13
16266تهرانشهر زیباآپارتمانفروش783,300,000250,800,0001393-06-13
16264تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش483,800,000182,400,0001393-06-13
16265تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1055,000,000527,000,0001393-06-13
16263تهرانشهرانآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393-06-13
16260تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1578,000,0001,256,000,0001393-06-13
16259تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1335,800,000771,400,0001393-06-13
16258تهرانصادقیهآپارتمانفروش135کارشناسیکارشناسی1393-06-13
16257تهرانطرشت شمالی آپارتمانفروش1403,800,000532,000,0001393-06-13
16254تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1153,000,000,0001393-06-13
16253تهرانشهرانآپارتمانفروش1085,500,000594,000,0001393-06-13
16252تهرانبهار جنوبیآپارتمانفروش633,809,524240,000,0001393-06-13
16251تهرانباغ فیضآپارتمانفروش782,650,000275,000,0001393-06-13
16249تهرانتهرانسر آپارتمانفروش553,090,000170,000,0001393-06-13
Page top