جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,586 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18458تهرانتجریشآپارتمانفروش13810,300,0001,421,400,0001393-06-27
18459تهرانتهرانپارس 196 غربیآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393-06-27
18460تهرانتهرانپارس 196 شرقیآپارتمانفروش1374,900,000671,300,0001393-06-27
18462تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393-06-27
18463تهرانجلفاآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-06-27
18465تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش573,720,000212,000,0001393-06-27
18467تهرانجنت آبادآپارتمانفروش7810,000,0001,000,000,0001393-06-27
18468تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش1103,500,000385,000,0001393-06-27
18469تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش672,800,000187,600,0001393-06-27
18470تهراندربندآپارتمانفروش553,500,000192,500,0001393-06-27
18471تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19411,000,0002,134,000,0001393-06-27
18472تهرانرعفرانیهآپارتمانفروش15015,800,0002,370,000,0001393-06-27
18473تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001393-06-27
18474تهرانسبلانآپارتمانفروش403,500,000140,000,0001393-06-27
18475تهرانسبلانآپارتمانفروش633,170,000200,000,0001393-06-27
18476تهرانستارخانآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001393-06-27
18477تهراندولتآپارتمانفروش15011,670,0001,750,000,0001393-06-27
18478تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش863,500,000301,000,0001393-06-27
18479تهرانجنت آبادآپارتمانفروش714,000,000284,000,0001393-06-27
18480تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش17512,000,0002,100,000,0001393-06-27
18481تهرانازگلآپارتمانفروش966,000,000576,000,0001393-06-27
18482تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393-06-27
18483تهرانایرانپارسآپارتمانفروش563,950,000220,000,0001393-06-27
18484تهراناقدسیهآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001393-06-27
18486تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش803,800,000304,000,0001393-06-27
18488تهرانجلفاآپارتمانفروش1356,600,000891,000,0001393-06-27
18489تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش852,600,000221,000,0001393-06-27
18490تهرانخواجه نصیر آپارتمانفروش552,900,000159,500,0001393-06-27
18491تهراندرکهآپارتمانفروش844,170,000350,000,0001393-06-27
18493تهراندولتآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001393-06-27
Page top