جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,592 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19896تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393-07-06
19897تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش916,300,000573,300,0001393-07-06
19900تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش756,250,000468,750,0001393-07-06
19901تهراندریان نو آپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393-07-06
19903تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393-07-06
19904تهرانباقرخانآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393-07-06
19906تهرانستارخان - حبیب اللهیآپارتمانفروش505,000,000250,000,0001393-07-06
19908تهرانسبلان آپارتمانفروش353,250,000113,000,0001393-07-06
19909تهرانسبلان آپارتمانفروش533,700,000196,100,0001393-07-06
19911تهرانسبلان آپارتمانفروش463,300,000151,800,0001393-07-06
19913تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001393-07-06
19914تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش14213,500,0001,917,000,0001393-07-06
19915تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001393-07-06
19916تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11516,000,0001,840,000,0001393-07-06
19926تهرانهفت تیر - بهار آپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393-07-06
19929تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001393-07-06
19950تهرانمیر عمادآپارتمانفروش824,000,000330,000,0001393-07-06
19967تهراندارآبادآپارتمانفروش1306,900,000897,000,0001393-07-06
19968تهران شریعتی - دبستانآپارتمانفروش643,600,000230,400,0001393-07-06
19969تهراندربندآپارتمانفروش853,355,000285,000,0001393-07-06
19970تهراندربندآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001393-07-06
19971تهراندروسآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393-07-06
19972تهراندروسآپارتمانفروش1487,500,0001,110,000,0001393-07-06
19973تهراندزآشیبآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001393-07-06
19974تهراندزآشیبآپارتمانفروش949,000,000846,000,0001393-07-06
19975تهراندزآشیبآپارتمانفروش1638,000,0001,304,000,0001393-07-06
19976تهراندولتآپارتمانفروش726,300,000453,600,0001393-07-06
19978تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش979,000,000873,000,0001393-07-06
19979تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-07-06
19981تهراندولتآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001393-07-06
Page top