جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,585 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20357تهراناقدسیهآپارتمانفروش1025,000,000510,000,0001393-07-08
20358تهرانالهیهآپارتمانفروش25014,000,0003,500,000,0001393-07-08
20359تهرانالهیهآپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001393-07-08
20360تهرانالهیهآپارتمانفروش44018,000,0007,920,000,0001393-07-08
20361تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-07-08
20362تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1506,670,0001,000,000,0001393-07-08
20363تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001393-07-08
20365تهرانهنگام شمالیآپارتمانفروش504,600,000230,000,0001393-07-08
20366تهرانباغ فیضآپارتمانفروش665,150,000340,000,0001393-07-08
20369تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش624,500,000279,000,0001393-07-08
20370تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001393-07-08
20371تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش625,000,000310,000,0001393-07-08
20372تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-07-08
20373تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393-07-08
20374تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1909,000,0001,710,000,0001393-07-08
19995تهراننیاوران آپارتمانفروش8210,000,000820,000,0001393-07-07
19997تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11516,000,0001,840,000,0001393-07-07
19998تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001393-07-07
19999تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14213,500,0001,917,000,0001393-07-07
20001تهرانسبلانآپارتمانفروش353,230,000113,000,0001393-07-07
20002تهرانسبلانآپارتمانفروش533,700,000196,100,0001393-07-07
20003تهرانسبلانآپارتمانفروش463,300,000151,800,0001393-07-07
20004تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393-07-07
20005تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1127,200,000806,400,0001393-07-07
20007تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش886,150,000541,200,0001393-07-07
20008تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001393-07-07
20010تهرانشهرانآپارتمانفروش513,950,000200,000,0001393-07-07
20011تهرانشهرانآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001393-07-07
20012تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-07-07
20013تهرانشمس آبادآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001393-07-07
Page top