جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,289 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
38198تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1358,700,0001,174,500,0001393-12-26
38199تهراندروسآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-12-26
38197تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش924,000,000370,000,0001393-12-26
38195تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش836,000,000498,000,0001393-12-26
38194تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش635,700,000359,100,0001393-12-26
38193تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1003,600,000360,000,0001393-12-26
38192تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش924,000,000368,000,0001393-12-26
38191تهرانهرویآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-12-26
38187تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1067,500,000795,000,0001393-12-26
38188تهرانفردوس غربآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393-12-26
38189تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش674,400,000294,800,0001393-12-26
38190تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1189,500,0001,121,000,0001393-12-26
38210تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1015,500,000555,500,0001393-12-26
38209تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش956,600,000630,000,0001393-12-26
38208تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1088,200,000885,600,0001393-12-26
38207تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش717,800,000560,000,0001393-12-26
38206تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش956,600,000630,000,0001393-12-26
38205تهراندریان نوآپارتمانفروش1375,300,000726,100,0001393-12-26
38204تهرانستارخانآپارتمانفروش645,100,000326,400,0001393-12-26
38203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1265,950,000750,000,0001393-12-26
38202تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1358,100,0001,093,500,0001393-12-26
38200تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001393-12-26
38177تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001393-12-26
38082تهرانکاشانکآپارتمانفروش1139,000,0001,017,000,0001393-12-25
38083تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0321393-12-25
Page top