جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,589 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22081تهرانامیرآبادآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-07-26
22082تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1075,200,000504,400,0001393-07-26
22083تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1165,500,000638,000,0001393-07-26
22084تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1284,800,000614,400,0001393-07-26
22085تهراناشرفی - باغ فیضآپارتمانفروش845,800,000487,200,0001393-07-26
22086تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1033,500,000360,000,0001393-07-26
22088تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1104,900,000539,000,0001393-07-26
22089تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش793,700,000292,300,0001393-07-26
22090تهرانپونک - ایران زمین آپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-07-26
22091تهرانپونک - بوستانآپارتمانفروش903,850,000346,500,0001393-07-26
22092تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001393-07-26
22095تهراناقدسیهآپارتمانفروش1354,500,000607,500,0001393-07-26
22096تهراناقدسیهآپارتمانفروش1545,900,000908,600,0001393-07-26
22097تهراناقدسیهآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001393-07-26
22098تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش686,000,000408,000,0001393-07-26
22099تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001393-07-26
22100تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش605,700,000342,000,0001393-07-26
22101تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش958,200,000779,000,0001393-07-26
22103تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش1446,000,000864,000,0001393-07-26
22104تهراناقدسیهآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001393-07-26
22106تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1084,300,000464,400,0001393-07-26
22107تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1035,500,000566,500,0001393-07-26
22108تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش784,700,000367,000,0001393-07-26
22109تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001393-07-26
22110تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش914,000,000364,000,0001393-07-26
22111تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001393-07-26
22112تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش22210,000,0002,220,000,0001393-07-26
22113تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-07-26
22114تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش584,827,586280,000,0001393-07-26
22116تهرانپاسدارانآپارتمانفروش8510,500,0001,627,500,0001393-07-26
Page top