جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,582 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22055تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش763,820,000290,000,0001393-07-26
22057تهرانشهرک نفت آپارتمانفروش1185,100,000600,000,0001393-07-26
22058تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1195,800,000690,200,0001393-07-26
22059تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1486,700,000991,600,0001393-07-26
22060تهرانباغ فیض - تیراژهآپارتمانفروش1134,700,000531,100,0001393-07-26
22061تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش703,300,000231,000,0001393-07-26
22063تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001393-07-26
22064تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش111کارشناسیکارشناسی1393-07-26
22066تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش564,100,000229,600,0001393-07-26
22067تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,800,000533,600,0001393-07-26
22068تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1393-07-26
22069تهراناقدسیهآپارتمانفروش1735,500,000951,500,0001393-07-26
22070تهرانخلیج فارس 2آپارتمانفروش552,050,000112,750,0001393-07-26
22071تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1518,000,0001,208,000,0001393-07-26
22072تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش15111,500,0001,736,500,0001393-07-26
22073تهراناقدسیهآپارتمانفروش1445,200,000748,800,0001393-07-26
22074تهراناقدسیهآپارتمانفروش864,800,000412,800,0001393-07-26
22075تهرانالهیهآپارتمانفروش40018,000,0007,200,000,0001393-07-26
22076تهرانالهیهآپارتمانفروش37026,000,0009,620,000,0001393-07-26
22077تهرانامیرآبادآپارتمانفروش676,500,000435,500,0001393-07-26
22078تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1247,600,000942,400,0001393-07-26
22079تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش686,720,000450,000,0001393-07-26
22080تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش825,800,000475,600,0001393-07-26
22081تهرانامیرآبادآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-07-26
22082تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1075,200,000504,400,0001393-07-26
22083تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1165,500,000638,000,0001393-07-26
22084تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1284,800,000614,400,0001393-07-26
22085تهراناشرفی - باغ فیضآپارتمانفروش845,800,000487,200,0001393-07-26
22086تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1033,500,000360,000,0001393-07-26
22088تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1104,900,000539,000,0001393-07-26
Page top