جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,587 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22194تهرانمحمودیهآپارتمانفروش14012,000,0001,680,000,0001393-07-27
22196تهرانکریمخانآپارتمانفروش1323,800,000501,600,0001393-07-27
22197تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش643,830,000245,000,0001393-07-27
22198تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش423,575,000150,000,0001393-07-27
22199تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش503,800,000190,000,0001393-07-27
22200تهرانگیشاآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393-07-27
22201تهرانگیشاآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001393-07-27
22202تهرانگیشاآپارتمانفروش606,900,000414,000,0001393-07-27
22203تهرانگیشاآپارتمانفروش867,000,000602,000,0001393-07-27
22204تهرانلویزانآپارتمانفروش1235,500,000676,500,0001393-07-27
22205تهرانرسالت - کرمانآپارتمانفروش514,200,000214,200,0001393-07-27
22206تهرانرسالت - کرمانآپارتمانفروش675,300,000355,100,0001393-07-27
22207تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش924,700,000432,400,0001393-07-27
22209تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش685,800,000394,400,0001393-07-27
22222تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1506,400,000960,000,0001393-07-27
22223تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-07-27
22225تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش763,950,000300,000,0001393-07-27
22226تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش9810,500,0001,029,000,0001393-07-27
22227تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش12610,500,0001,323,000,0001393-07-27
22229تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش852,400,000204,000,0001393-07-27
22230تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش732,740,000200,000,0001393-07-27
22233تهرانمیردامادآپارتمانفروش1976,200,0001,221,400,0001393-07-27
22237تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش634,800,000302,400,0001393-07-27
22241تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش574,000,000228,000,0001393-07-27
22243تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش683,400,000231,200,0001393-07-27
22244تهراننظام آبادآپارتمانفروش1153,200,000368,000,0001393-07-27
22245تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش542,780,000150,000,0001393-07-27
22246تهراننیاورانآپارتمانفروش24210,000,0002,420,000,0001393-07-27
22247تهراننیاورانآپارتمانفروش26512,000,0003,180,000,0001393-07-27
22248تهراننیاورانآپارتمانفروش4310,500,000450,000,0001393-07-27
Page top