جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,594 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24267تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1266,300,000793,800,0001393-08-17
24268تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-08-17
24270تهرانشمس آبادآپارتمانفروش794,000,000315,000,0001393-08-17
24272تهرانشهرزیباآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001393-08-17
24277تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1105,100,000647,700,0001393-08-17
24278تهرانشهرآراآپارتمانفروش1064,000,000424,000,0001393-08-17
24279تهرانشهرآراآپارتمانفروش1003,950,000395,000,0001393-08-17
24280تهرانشهرانآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001393-08-17
24281تهرانشهران - ف دومآپارتمانفروش574,600,000262,200,0001393-08-17
24282تهرانشهرانآپارتمانفروش1005,900,000590,000,0001393-08-17
24284تهراندربندآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393-08-17
24287تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش1025,200,000530,400,0001393-08-17
24288تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1356,800,000918,000,0001393-08-17
24290تهرانخواجه نصیرآپارتمانفروش552,820,000155,000,0001393-08-17
24294تهرانصادقیه - گلنازآپارتمانفروش1224,500,000549,000,0001393-08-17
24296تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1164,300,000498,800,0001393-08-17
24297تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1175,900,000690,300,0001393-08-17
24298تهرانشهرآراآپارتمانفروش1066,500,000689,000,0001393-08-17
24299تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1052,950,000309,750,0001393-08-17
24300تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1064,300,000455,800,0001393-08-17
24303تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1786,180,0001,100,000,0001393-08-17
24304تهرانشهرآراآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393-08-17
24306تهرانشهرک غربآپارتمانفروش725,700,000410,400,0001393-08-17
24307تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش923,800,000349,600,0001393-08-17
24308تهرانسیدخندانآپارتمانفروش555,800,000319,000,0001393-08-17
24309تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001393-08-17
24310تهرانشمس آبادآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001393-08-17
24311تهراندروسآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001393-08-17
24313تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001393-08-17
24315تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش567,150,000400,000,0001393-08-17
Page top