جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,577 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24419تهرانقیطریهآپارتمانفروش10017,000,0001,700,000,0001393-08-18
24421تهرانکردستانآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393-08-18
24423تهرانهفت تیر - بهارآپارتمانفروش874,250,000370,000,0001393-08-18
24424تهرانمیردامادآپارتمانفروش1347,500,0001,005,000,0001393-08-18
24425تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش884,900,000431,200,0001393-08-18
24426تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393-08-18
24220تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش655,700,000370,500,0001393-08-17
24221تهرانجنت آبادآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393-08-17
24222تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001393-08-17
24223تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001393-08-17
24224تهراندارآبادآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001393-08-17
24225تهراندربندآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-08-17
24226تهراندزآشیبآپارتمانفروش1708,500,0001,445,000,0001393-08-17
24227تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش2504,000,0001,000,000,0001393-08-17
24229تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001393-08-17
24230تهراندولتآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-08-17
24231تهرانخواجه نصیرآپارتمانفروش472,980,000140,000,0001393-08-17
24232تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش893,800,000338,200,0001393-08-17
24233تهرانسبلانآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393-08-17
24234تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش643,200,000204,800,0001393-08-17
24235تهراندروسآپارتمانفروش130کارشناسیکارشناسی1393-08-17
24237تهرانستارخانآپارتمانفروش855,100,000433,500,0001393-08-17
24238تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش512,850,000145,000,0001393-08-17
24240تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش1174,800,000561,600,0001393-08-17
24242تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1156,200,000713,000,0001393-08-17
24243تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1356,700,000904,500,0001393-08-17
24245تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001393-08-17
24246تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1056,200,000651,000,0001393-08-17
24247تهرانستارخانآپارتمانفروش703,430,000240,000,0001393-08-17
24248تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1005,400,000540,000,0001393-08-17
Page top