جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,585 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24326تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1139,500,0001,073,500,0001393-08-18
24327تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001393-08-18
24328تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش898,400,000747,600,0001393-08-18
24329تهرانعباس آباد - اندیشه آپارتمانفروش1494,000,000560,000,0001393-08-18
24330تهرانفاطمیآپارتمانفروش854,900,000416,500,0001393-08-18
24331تهرانفرشته - گلناز آپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001393-08-18
24333تهرانقلهکآپارتمانفروش887,000,000616,000,0001393-08-18
24335تهرانکامرانیهآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001393-08-18
24336تهرانونک - شیخ بهاییآپارتمانفروش18510,000,0001,850,000,0001393-08-18
24339تهرانکردستانآپارتمانفروش1315,000,000655,000,0001393-08-18
24340تهرانگاندیآپارتمانفروش12810,000,0001,280,000,0001393-08-18
24343تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش685,700,000387,600,0001393-08-18
24344تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393-08-18
24346تهرانلویزانآپارتمانفروش415,000,000205,000,0001393-08-18
24347تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001393-08-18
24348تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش833,400,000282,200,0001393-08-18
24349تهرانمرزدارانآپارتمانفروش877,800,000678,600,0001393-08-18
24350تهرانمطهری - شریعتی آپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-08-18
24351تهرانمیردامادآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001393-08-18
24352تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش884,000,000352,000,0001393-08-18
24353تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش873,600,000313,200,0001393-08-18
24354تهرانفاطمیآپارتمانفروش776,700,000515,900,0001393-08-18
24356تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش986,900,000676,200,0001393-08-18
24357تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش722,500,000180,000,0001393-08-18
24358تهراننظام آبادآپارتمانفروش573,300,000188,100,0001393-08-18
24361تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17111,000,0001,881,000,0001393-08-18
24362تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1106,640,000730,000,0001393-08-18
24366تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001393-08-18
24367تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش672,800,000187,600,0001393-08-18
24368تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش615,000,000305,000,0001393-08-18
Page top