جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,577 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24572تهراندولتآپارتمانفروش1449,000,0001,296,000,0001393-08-19
24577تهرانپیروزیآپارتمانفروش782,700,000210,600,0001393-08-19
24579تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001393-08-19
24584تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14515,000,0002,175,000,0001393-08-19
24585تهرانتهران نوآپارتمانفروش583,360,000195,000,0001393-08-19
24588تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش703,000,000210,000,0001393-08-19
24595تهرانپیروزیآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001393-08-19
24596تهرانخواجه نصیرآپارتمانفروش445,230,000230,000,0001393-08-19
24606تهرانتجریشآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001393-08-19
24607تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش703,300,000231,000,0001393-08-19
24608تهراندارآبادآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001393-08-19
24618تهرانتهران نوآپارتمانفروش882,950,000259,600,0001393-08-19
24626تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001393-08-19
24635تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش15312,500,0001,912,500,0001393-08-19
24642تهرانجنت آبادآپارتمانفروش963,900,000374,400,0001393-08-19
24648تهراندربندآپارتمانفروش658,500,000552,500,0001393-08-19
24653تهراندزآشیبآپارتمانفروش1407,800,0001,092,000,0001393-08-19
24659تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش735,500,000401,500,0001393-08-19
24660تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش177کارشناسیکارشناسی1393-08-19
24696تهرانجیحون - کمیلآپارتمانفروش452,600,000116,200,0001393-08-19
24697تهراندامپزشکیآپارتمانفروش453,600,000162,000,0001393-08-19
24325تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393-08-18
24326تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1139,500,0001,073,500,0001393-08-18
24327تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001393-08-18
24328تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش898,400,000747,600,0001393-08-18
24329تهرانعباس آباد - اندیشه آپارتمانفروش1494,000,000560,000,0001393-08-18
24330تهرانفاطمیآپارتمانفروش854,900,000416,500,0001393-08-18
24331تهرانفرشته - گلناز آپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001393-08-18
24333تهرانقلهکآپارتمانفروش887,000,000616,000,0001393-08-18
24335تهرانکامرانیهآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001393-08-18
Page top