جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,578 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24847تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش1586,000,000948,000,0001393-08-20
24848تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1756,000,0001,050,000,0001393-08-20
24849تهرانبلوارکاوهآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001393-08-20
24850تهرانطرشتآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001393-08-20
24852تهرانفرشتهآپارتمانفروش9015,500,0001,395,000,0001393-08-20
24853تهرانفرشتهآپارتمانفروش10510,000,0001,050,000,0001393-08-20
24860تهرانفرمانیهآپارتمانفروش959,500,000902,500,0001393-08-20
24861تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-08-20
24862تهرانقلهکآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-08-20
24864تهرانقیطریهآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393-08-20
24865تهرانکردستانآپارتمانفروش1104,910,000540,000,0001393-08-20
24868تهرانگاندی آپارتمانفروش33010,000,0003,300,000,0001393-08-20
24450تهرانالهیهآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001393-08-19
24451تهرانالهیهآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001393-08-19
24465تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش9010,000,000900,000,0001393-08-19
24466تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش844,200,000352,800,0001393-08-19
24467تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001393-08-19
24468تهرانپیامبرآپارتمانفروش854,800,000408,000,0001393-08-19
24469تهرانپونکآپارتمانفروش673,400,000227,800,0001393-08-19
24482تهرانتهرانپارس - ف 4آپارتمانفروش834,900,000406,700,0001393-08-19
24500تهرانتهران نوآپارتمانفروش763,500,000266,000,0001393-08-19
24501تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393-08-19
24520تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001393-08-19
24537تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش766,600,000501,600,0001393-08-19
24539تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش854,530,000385,000,0001393-08-19
24549تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش713,850,000273,350,0001393-08-19
24550تهرانفلکه لوزیآپارتمانفروش903,550,000319,500,0001393-08-19
24551تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش705,250,000367,500,0001393-08-19
24552تهراندارآبادآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-08-19
24553تهراندربندآپارتمانفروش707,100,000497,000,0001393-08-19
Page top