جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,592 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26158تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش458,000,000360,000,0001393-08-29
26159تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش15311,500,0001,759,500,0001393-08-29
25866تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش946,000,000564,000,0001393-08-28
25966محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1201,300,000156,000,0001393-08-28
26006محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1091,100,000120,000,0001393-08-28
26007محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش751,100,00082,500,0001393-08-28
26008محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1371,170,000160,000,0001393-08-28
23510تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش685,800,000394,400,0001393-08-27
24390تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش705,700,000399,000,0001393-08-27
25824تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001393-08-27
25825تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1356,800,000918,000,0001393-08-27
25826تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-08-27
25827تهرانبرق الستومآپارتمانفروش764,500,000342,000,0001393-08-27
25829تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393-08-27
25830تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش435,000,000210,000,0001393-08-27
25831تهرانباغ فیضآپارتمانفروش853,500,000297,500,0001393-08-27
25833تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-08-27
25836تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393-08-27
25837تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001393-08-27
25838تهرانپاسداران _ زمردآپارتمانفروش619,400,000573,400,0001393-08-27
25839تهرانپاسداران _ سروستانآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001393-08-27
25841تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1369,200,0001,250,000,0001393-08-27
25842تهرانپونک _ بلوارعدلآپارتمانفروش746,000,000444,000,0001393-08-27
25843تهرانپونک - آبشناسانآپارتمانفروش1075,300,000567,100,0001393-08-27
25844تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1545,900,000908,600,0001393-08-27
25847تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش1135,300,000598,900,0001393-08-27
25848تهرانپیامبرآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001393-08-27
25849تهراننبرد شمالیآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001393-08-27
25851تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش713,900,000276,900,0001393-08-27
25854تهرانتهران نوآپارتمانفروش963,500,000336,000,0001393-08-27
Page top