جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,592 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27217تهرانسوهانک آپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001393-09-13
27218تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1217,500,000907,500,0001393-09-13
27219تهرانباغ فیضآپارتمانفروش593,720,000220,000,0001393-09-13
27220تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393-09-13
27221تهرانشهرک ولیعصر آپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001393-09-13
27222تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001393-09-13
27223تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-09-13
27224تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش937,530,000700,000,0001393-09-13
27225تهرانالهیهآپارتمانفروش24512,000,0002,940,000,0001393-09-13
27226تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش794,685,000370,000,0001393-09-13
27227تهرانالهیهآپارتمانفروش11018,000,0001,980,000,0001393-09-13
27228تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1755,300,000927,500,0001393-09-13
27229تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش633,300,000207,900,0001393-09-13
27230تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش964,900,000470,400,0001393-09-13
27231تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001393-09-13
27232تهرانپونک - گلزارآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-09-13
27235تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001393-09-13
27236تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001393-09-13
26974تهرانفاطمی - زرتشتآپارتمانفروش785,200,000405,600,0001393-09-12
26976تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1154,200,000483,000,0001393-09-12
26977تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1105,400,000594,000,0001393-09-12
26979تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001393-09-12
26980تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393-09-12
26981تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001393-09-12
26983تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش784,500,000350,000,0001393-09-12
26985تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش756,900,000517,500,0001393-09-12
26986تهرانستارخانآپارتمانفروش955,800,000551,000,0001393-09-12
26987تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش664,400,000290,000,0001393-09-12
26989تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1265,500,000693,000,0001393-09-12
26991تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش574,200,000239,400,0001393-09-12
Page top