جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,592 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29227تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,400,000791,800,0001393-10-03
29228تهرانقیطریهآپارتمانفروش1858,300,0001,535,500,0001393-10-03
29232تبریزفاز 2 آپارتمانفروش78630,00049,000,0001393-10-03
29068همدانجهان نماآپارتمانفروش1394,200,000588,000,0001393-10-02
28938تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش803,100,000248,000,0001393-10-02
28940تهرانکاشانکآپارتمانفروش7510,000,000750,000,0001393-10-02
26971تهرانپیروزی - 100 دستگاهآپارتمانفروش1114,000,000260,000,0001393-10-01
28490تهرانخ خلیج فارسآپارتمانفروش731,790,000130,670,0001393-10-01
28861تهرانشهید کردآپارتمانپیش فروش120600,000,0001393-10-01
28895تهرانپونکآپارتمانفروش954,500,000427,500,0001393-10-01
28896تهرانجشنوارهآپارتمانفروش683,600,000244,800,0001393-10-01
28898تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393-10-01
28899تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش984,800,000470,000,0001393-10-01
28901تهرانستارخانآپارتمانفروش965,300,000508,800,0001393-10-01
28904تهرانسوهانکآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393-10-01
28905تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1137,500,000847,500,0001393-10-01
28906تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1004,700,000470,000,0001393-10-01
28907تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش16310,000,0001,630,000,0001393-10-01
28910تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,700,000314,500,0001393-10-01
28911تهراننیاورانآپارتمانفروش997,580,000750,000,0001393-10-01
28912تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16313,500,0002,200,500,0001393-10-01
28913تهرانستارخانآپارتمانفروش903,000,000270,000,0001393-10-01
28914تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1559,500,0001,472,500,0001393-10-01
28915تهرانشهرک غربآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001393-10-01
28916تهرانپونکآپارتمانفروش1205,340,000640,000,0001393-10-01
28917تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش19812,500,0002,475,000,0001393-10-01
28918تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانفروش986,640,000650,000,0001393-10-01
28919تهرانقیطریهآپارتمانفروش655,550,000360,000,0001393-10-01
28920تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001393-10-01
28921تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش604,850,000291,000,0001393-10-01
Page top