جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,586 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29850تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1105,600,000616,000,0001393-10-08
29851تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1027,000,000714,000,0001393-10-08
29852تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-10-08
29854تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1135,200,000587,600,0001393-10-08
29855تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001393-10-08
29856تهراناقدسیهآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001393-10-08
29857تهراناقدسیهآپارتمانفروش576,800,000387,600,0001393-10-08
29858تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش653,600,000234,000,0001393-10-08
29859تهرانپونک - بلوارعدلآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393-10-08
29860تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش624,200,000260,400,0001393-10-08
29861تهراندولتآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001393-10-08
29862تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش673,600,000241,200,0001393-10-08
29863تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001393-10-08
29864تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,100,000328,000,0001393-10-08
29865تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1075,300,000567,100,0001393-10-08
29866تهرانجلفاآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001393-10-08
29867تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001393-10-08
29868تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش7515,000,0001,125,000,0001393-10-08
29869تهرانسوهانکآپارتمانفروش2037,500,0001,522,500,0001393-10-08
29870تهرانستارخانآپارتمانفروش704,900,000343,000,0001393-10-08
29871تهرانستارخانآپارتمانفروش544,611,111249,000,0001393-10-08
29872تهراندریان نوآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001393-10-08
29873قائم شهرامام خمینی (بابل)آپارتمانفروش911,200,000109,200,0001393-10-08
29876تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393-10-08
29878تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1317,500,000982,500,0001393-10-08
29879تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001393-10-08
29880تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش743,500,000259,000,0001393-10-08
29881تهراندلاورانآپارتمانفروش953,800,000361,000,0001393-10-08
29882تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001393-10-08
29883تهراندریان نوآپارتمانفروش775,500,000423,500,0001393-10-08
Page top