جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,589 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30305تهرانقیطریهآپارتمانفروش106کارشناسیکارشناسی1393-10-11
30306تهرانکامرانیهآپارتمانفروش21011,500,0002,415,000,0001393-10-11
30312تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش29019,000,0005,510,000,0001393-10-11
30334تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393-10-11
30342تهرانکاشانکآپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393-10-11
30343تهراندولتآپارتمانفروش1126,500,000728,000,0001393-10-11
30344تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش863,500,000301,000,0001393-10-11
30345تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-10-11
30346تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش1589,500,0001,501,000,0001393-10-11
30348تهرانقیطریهآپارتمانفروش41316,000,00066,080,000,0001393-10-11
30350تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش1686,900,0001,159,200,0001393-10-11
30351تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش16012,000,0001,920,000,0001393-10-11
30354تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001393-10-11
30355تهرانشهرک غربآپارتمانفروش705,700,000400,000,0001393-10-11
30357تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانفروش858,500,000722,500,0001393-10-11
30358تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش887,000,000620,000,0001393-10-11
30100تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1037,000,000721,000,0001393-10-10
30101تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,100,000510,000,0001393-10-10
30102تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش926,200,000570,000,0001393-10-10
30103تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش795,800,000458,200,0001393-10-10
30104تهرانازگلآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001393-10-10
30105تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش884,900,000431,200,0001393-10-10
30106تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393-10-10
30107تهراناقدسیهآپارتمانفروش1275,800,00073,660,0001393-10-10
30108تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش1534,000,000612,000,0001393-10-10
30109تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش705,800,000406,000,0001393-10-10
30110تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1435,400,000772,200,0001393-10-10
30111تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001393-10-10
30112تهرانجشنوارهآپارتمانفروش893,300,000293,700,0001393-10-10
30113تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,400,000204,000,0001393-10-10
Page top