جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,592 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37395تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش733,975,000290,000,0001393-12-14
37396تهرانسازمان برنامه آپارتمانفروش945,800,000545,200,0001393-12-14
37397تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش845,750,000483,000,0001393-12-14
37398تهرانآجودانیهآپارتمانفروش6410,000,000640,000,0001393-12-14
37399تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393-12-14
37400تهرانازگلآپارتمانفروش1097,200,000784,800,0001393-12-14
37401تهرانتیراژهآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393-12-14
37402تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش896,200,000551,800,0001393-12-14
37403تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش685,500,000374,000,0001393-12-14
37404تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش874,022,000350,000,0001393-12-14
37405تهرانازگلآپارتمانفروش1377,600,0001,041,200,0001393-12-14
37406تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش654,380,000285,000,0001393-12-14
37407تهرانازگلآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001393-12-14
37408تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1357,700,0001,039,500,0001393-12-14
37409تهراناقدسیهآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001393-12-14
37410تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1655,500,000907,500,0001393-12-14
37411تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش644,300,000275,200,0001393-12-14
37412تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش585,500,000319,000,0001393-12-14
37413تهرانپاسدارانآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001393-12-14
37414تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393-12-14
37415تهرانپونکآپارتمانفروش624,510,000280,000,0001393-12-14
37416تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش834,200,000348,600,0001393-12-14
37417تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش684,040,000274,720,0001393-12-14
37418تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,800,000384,000,0001393-12-14
37419تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش833,500,000290,000,0001393-12-14
37420تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-12-14
37421تهرانوفا آذرجنوبیآپارتمانفروش854,600,000391,000,0001393-12-14
37422تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001393-12-14
37423تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش888,800,000774,400,0001393-12-14
37425تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش735,300,000386,900,0001393-12-14
Page top