جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,290 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
43830تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1066,300,000667,800,0001394-03-10
43831تهرانسوهانکآپارتمانفروش1505,250,000787,500,0001394-03-10
43832تهرانسوهانکآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394-03-10
43833تهرانشریعتی - پل صدرآپارتمانفروش11512,000,0001,380,000,0001394-03-10
43835تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش863,744,000322,000,0001394-03-10
43836تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش714,500,000320,000,0001394-03-10
43837تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394-03-10
43840تهرانصادقیهآپارتمانفروش9212,000,0001,104,000,0001394-03-10
43841تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1335,700,000758,100,0001394-03-10
43842تهرانسازمان آبآپارتمانفروش844,800,000403,200,0001394-03-10
43844تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1296,700,000864,300,0001394-03-10
43845تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394-03-10
43846تهرانسوهانکآپارتمانفروش1026,667,000680,000,0001394-03-10
43848تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001394-03-10
43849تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش684,550,000309,400,0001394-03-10
43850تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش679,800,000656,600,0001394-03-10
43852تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش7510,000,000750,000,0001394-03-10
43853تهرانمیدان کاجآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394-03-10
43854تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش906,300,000567,000,0001394-03-10
43855تهرانسوهانکآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1394-03-10
43856تهراندبستانآپارتمانفروش444,773,000210,000,0001394-03-10
43857تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1056,800,000714,000,0001394-03-10
43858تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1253,960,000495,000,0001394-03-10
43859تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394-03-10
43860تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش624,800,000297,600,0001394-03-10
Page top