جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,577 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37797تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001393-12-19
37798تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1285,500,000704,000,0001393-12-19
37799تهراناقدسیهآپارتمانفروش11719,000,0002,223,000,0001393-12-19
37800تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001393-12-19
37801تهرانفردوس غربآپارتمانفروش854,900,000416,500,0001393-12-19
37802تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1075,300,000567,100,0001393-12-19
37803تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش13110,000,0001,310,000,0001393-12-19
37805تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش906,700,000603,000,0001393-12-19
37806تهراندروسآپارتمانفروش9510,000,0009,500,000,0001393-12-19
37812تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش855,800,000493,000,0001393-12-19
37813تهرانجردنآپارتمانفروش10512,000,0001,260,000,0001393-12-19
37815تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001393-12-19
37816تهراندولت - قناتآپارتمانفروش6011,666,000700,000,0001393-12-19
37817تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001393-12-19
37818تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش7911,500,000805,000,0001393-12-19
37820تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش903,890,000350,000,0001393-12-19
37821تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش824,500,000369,000,0001393-12-19
37822تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش754,670,000350,000,0001393-12-19
37823تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393-12-19
37834تهرانفردوس غربآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393-12-19
37835تهرانپاسداران - کوهستانهاآپارتمانفروش10710,500,0001,123,500,0001393-12-19
37836تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001393-12-19
37837تهراندروسآپارتمانفروش857,530,000640,000,0001393-12-19
37841تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش603,830,000230,000,0001393-12-19
37842تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-12-19
37844تهراناقدسیهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393-12-19
37845تهرانجلفاآپارتمانفروش1388,500,0001,173,000,0001393-12-19
37846تهرانجردن - قبادیانآپارتمانفروش8011,000,000880,000,0001393-12-19
37847تهرانحکیمیهآپارتمانفروش1003,400,000340,000,0001393-12-19
37848تهراندولت - قناتآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393-12-19
Page top