جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,592 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38062تهرانگیشاآپارتمانفروش858,500,000722,500,0001393-12-24
38061تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393-12-24
38060تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش11715,000,0001,755,000,0001393-12-24
38059تهرانقیطریهآپارتمانفروش14411,000,0001,584,000,0001393-12-24
38058تهرانقیطریهآپارتمانفروش989,000,000882,000,0001393-12-24
38081تهرانمیردامادآپارتمانفروش1617,500,0001,207,500,0001393-12-24
38080تهرانگیشاآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001393-12-24
38079تهرانقیطریهآپارتمانفروش1067,700,000816,000,0001393-12-24
38078تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001393-12-24
38077تهراننیاورانآپارتمانفروش8816,000,0001,408,000,0001393-12-24
38076تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش9716,000,0001,552,000,0001393-12-24
38075تهرانمرزدارانآپارتمانفروش674,200,000281,400,0001393-12-24
38074تهرانمرزدارانآپارتمانفروش604,660,000280,000,0001393-12-24
38073تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش2028,000,0001,616,000,0001393-12-24
37979تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1606,300,0001,008,000,0001393-12-23
37980تهرانآجودانیهآپارتمانفروش20017,000,0003,400,000,0001393-12-23
37981تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش854,100,000348,500,0001393-12-23
37984تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393-12-23
37985تهرانازگلآپارتمانفروش686,500,000442,000,0001393-12-23
37986تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1155,300,000609,500,0001393-12-23
37987تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش623,700,000229,400,0001393-12-23
37988تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393-12-23
37989تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393-12-23
37990تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش885,850,000514,800,0001393-12-23
37991تهراناقدسیهآپارتمانفروش1035,700,000587,100,0001393-12-23
37992تهراناقدسیهآپارتمانفروش625,150,000319,300,0001393-12-23
37993تهراناقدسیهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393-12-23
37994تهرانامیرآباد آپارتمانفروش987,500,000735,000,0001393-12-23
37995تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1237,800,000959,400,0001393-12-23
37996تهرانامیرآبادآپارتمانفروش615,737,700350,000,0001393-12-23
Page top