جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,201 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
44070تهرانشریعتی - مرودشتآپارتمانفروش753,350,000250,000,0001394-03-12
44071تهرانشریعتی - بهار شیرازآپارتمانفروش914,200,000382,200,0001394-03-12
44072تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001394-03-12
44073تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش8711,000,000957,000,0001394-03-12
44074تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1066,500,000689,000,0001394-03-12
44075تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش584,400,000255,200,0001394-03-12
44077تهرانشهرک غربآپارتمانفروش789,800,000764,400,0001394-03-12
44078تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش785,300,000420,000,0001394-03-12
44079تهرانخسرو شمالیآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394-03-12
44081تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394-03-12
44082تهرانطرشتآپارتمانفروش864,500,000387,000,0001394-03-12
44084تهرانشهرک غربآپارتمانفروش8612,000,0001,032,000,0001394-03-12
44086تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1457,800,0001,131,000,0001394-03-12
44087تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1053,500,000367,500,0001394-03-12
44088تهرانطرشتآپارتمانفروش654,600,000299,000,0001394-03-12
44089تهرانطرشت جنوبیآپارتمانفروش1103,250,000357,500,0001394-03-12
44091تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1505,700,000855,000,0001394-03-12
44092تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش608,000,000480,000,0001394-03-12
44093تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش825,980,000490,000,0001394-03-12
44094تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001394-03-12
44096تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-03-12
44097تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1466,200,000905,200,0001394-03-12
44098تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1584,500,000711,000,0001394-03-12
44099تهرانفاطمی - جویبارآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394-03-12
44100تهرانفاطمی - بابا طاهرآپارتمانفروش855,900,000501,500,0001394-03-12
Page top