جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,287 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
46538تهرانمیردامادآپارتمانفروش9513,500,0001,282,500,0001394-04-04
46535تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1206,700,000804,000,0001394-04-04
46536تهرانگیشاآپارتمانفروش1166,250,000725,000,0001394-04-04
46170تهرانفردوس غربآپارتمانفروش954,200,000399,000,0001394-04-02
46169تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1607,700,0001,232,000,0001394-04-02
46168تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32013,000,0004,160,000,0001394-04-02
46167تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش765,000,000380,000,0001394-04-02
46166تهرانازگلآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394-04-02
46165تهرانسازمان مركزيآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-04-02
46164تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394-04-02
46163تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش606,500,000390,000,0001394-04-02
46162تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394-04-02
46160تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1084,660,000504,000,0001394-04-02
46161تهراناقدسیهآپارتمانفروش1758,500,0001,487,500,0001394-04-02
46158تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394-04-02
46159تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394-04-02
46157تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001394-04-02
46155تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1389,000,0001,242,000,0001394-04-02
46156تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1465,700,000832,200,0001394-04-02
46154تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-04-02
46177تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش12012,000,0001,440,000,0001394-04-02
46176تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش1438,600,0001,229,800,0001394-04-02
46175تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001394-04-02
46174تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1307,650,000994,500,0001394-04-02
46171تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-04-02
Page top