جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,202 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
47535تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1246,900,000855,600,0001394-04-15
47534تهرانفاطمیآپارتمانفروش1427,000,000994,000,0001394-04-15
47533تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش757,300,000547,500,0001394-04-15
47532تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1474,200,000617,400,0001394-04-15
47530تهرانطرشت جنوبیآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001394-04-15
47529تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1103,800,000418,000,0001394-04-15
47528تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1185,100,000601,800,0001394-04-15
47527تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001394-04-15
47526تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394-04-15
47525تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1529,000,0001,368,000,0001394-04-15
39838تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394-04-14
47512تهرانسوهانکآپارتمانفروش1226,500,000793,000,0001394-04-14
47521تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001394-04-14
47520تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-04-14
47518تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394-04-14
47517تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش755,800,000435,000,0001394-04-14
47515تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1017,300,000737,300,0001394-04-14
47510تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1226,800,000829,600,0001394-04-14
47513تهرانسوهانکآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001394-04-14
47514تهرانسوهانکآپارتمانفروش1707,300,0001,241,000,0001394-04-14
47519تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394-04-14
44940تهرانموحد دانشآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-04-13
47376تهرانآجودانیهآپارتمانفروش29813,000,0003,874,000,0001394-04-13
47378تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1207,600,000912,000,0001394-04-13
47385تهرانازگلآپارتمانفروش88480,000,0001394-04-13
Page top