جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,273 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
48775تهراننیاورانآپارتمانفروش1008,200,000820,000,0001394-04-29
48777تهرانمیردامادآپارتمانفروش10711,000,0001,177,000,0001394-04-29
48778کرج45متری گلشهرآپارتمانپیش فروش751,350,000100,000,0001394-04-29
48779تهرانمرزدارانآپارتمانفروش896,067,000540,000,0001394-04-29
48780تهرانمرزدارانآپارتمانفروش806,900,000552,000,0001394-04-29
48781تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1206,100,000732,000,0001394-04-29
48782تهرانمحمودیهآپارتمانفروش25016,000,0004,000,000,0001394-04-29
48783تهرانلویزانآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001394-04-29
48784تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1346,300,000844,200,0001394-04-29
48785تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394-04-29
48615تهرانشهران - یکمآپارتمانمعاوضه1055,200,000546,000,0001394-04-27
47917تهرانکمیل - رودکیآپارتمانفروش553,000,000165,000,0001394-04-26
48220تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش273,500,00095,000,0001394-04-26
48245تهرانرودکی شمالیآپارتمانفروش583,000,000185,000,0001394-04-26
48601تهراندزآشیبآپارتمانفروش1109,500,0001,045,000,0001394-04-25
48594تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش734,100,000300,000,0001394-04-25
48551تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش14213,000,0001,417,000,0001394-04-25
48549تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1144,500,000513,000,0001394-04-25
48548تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1144,500,000513,000,0001394-04-25
48547تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1227,000,000854,000,0001394-04-25
48546تهران کاشانی - گلهاآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394-04-25
48545تهرانجردن - عاطفیآپارتمانفروش8012,500,000875,000,0001394-04-25
48561تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش947,100,000667,400,0001394-04-25
48560تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394-04-25
48558تهرانالهیهآپارتمانفروش20216,000,0003,232,000,0001394-04-25
Page top