جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,289 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
48888تهراننارمکآپارتمانفروش964,400,000422,400,0001394-04-30
48889تهراننارمکآپارتمانفروش744,390,000325,000,0001394-04-30
48890تهرانارباب مهدیآپارتمانفروش683,600,000244,800,0001394-04-30
48891تهراننیروی هواییآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001394-04-30
48892تهراننیرو هواییآپارتمانفروش1004,700,000470,000,0001394-04-30
48893تهراننیاورانآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394-04-30
48894تهرانیوسف آباد - مستوفیآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001394-04-30
48895تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش658,500,000552,500,0001394-04-30
48786تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-04-29
48787تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001394-04-29
48745تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-04-29
48702تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1154,348,000500,000,0001394-04-29
48703تهراناختیاریهآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001394-04-29
48704تهراناختیاریهآپارتمانفروش1106,700,000737,000,0001394-04-29
48705تهرانازگلآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001394-04-29
48706تهرانازگلآپارتمانفروش1498,000,0001,192,000,0001394-04-29
48707تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش747,700,000569,800,0001394-04-29
48709تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش1095,700,000621,300,0001394-04-29
48710تهراناقدسیهآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001394-04-29
48711تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش865,250,000450,000,0001394-04-29
48712تهرانالهیهآپارتمانفروش10211,000,0001,122,000,0001394-04-29
48713تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1809,000,0001,620,000,0001394-04-29
48714تهرانباغ فیضآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001394-04-29
48715تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1275,000,000515,000,0001394-04-29
48716تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش764,500,000342,000,0001394-04-29
Page top