جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,274 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
48874تهرانصادقیه - فردوسآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001394-04-30
48875تهرانفاطمیآپارتمانفروش856,400,000544,000,0001394-04-30
48876تهرانکاشانکآپارتمانفروش13510,500,0001,417,500,0001394-04-30
48877تهرانکاشانکآپارتمانفروش3769,500,0001394-04-30
48879تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11310,000,0001,130,000,0001394-04-30
48880تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش11512,000,0001,380,000,0001394-04-30
48881تهرانقیطریهآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001394-04-30
48882تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001394-04-30
48886تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش753,500,000262,500,0001394-04-30
48887تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1127,000,000784,000,0001394-04-30
48888تهراننارمکآپارتمانفروش964,400,000422,400,0001394-04-30
48889تهراننارمکآپارتمانفروش744,390,000325,000,0001394-04-30
48890تهرانارباب مهدیآپارتمانفروش683,600,000244,800,0001394-04-30
48891تهراننیروی هواییآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001394-04-30
48892تهراننیرو هواییآپارتمانفروش1004,700,000470,000,0001394-04-30
48893تهراننیاورانآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394-04-30
48894تهرانیوسف آباد - مستوفیآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001394-04-30
48895تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش658,500,000552,500,0001394-04-30
48786تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-04-29
48787تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001394-04-29
48745تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-04-29
48702تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1154,348,000500,000,0001394-04-29
48703تهراناختیاریهآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001394-04-29
48704تهراناختیاریهآپارتمانفروش1106,700,000737,000,0001394-04-29
48705تهرانازگلآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001394-04-29
Page top