جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,288 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
49578تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394-05-06
49579تهرانصادقیهآپارتمانفروش93355,000,0001394-05-06
49580تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394-05-06
49581تهرانسوهانکآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001394-05-06
49583تهراندریان نوآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394-05-06
49585تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394-05-06
49586تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش2809,000,0002,520,000,0001394-05-06
49588تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1651,500,000,0001394-05-06
49678بابلشریعتیآپارتمانفروش861,850,000160,000,0001394-05-06
43748تهرانحکیمیهآپارتمانفروش110310,000,000280,000,0001394-05-05
49458قدسشهرک ابریشمآپارتمانفروش52114,000,0001394-05-05
49123تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001394-05-03
49124تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001394-05-03
49125تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش11512,500,0001,437,500,0001394-05-03
49126تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1406,200,000868,000,0001394-05-03
49127تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394-05-03
49128تهراناختیاریهآپارتمانفروش1135,800,000655,400,0001394-05-03
49129تهرانازگلآپارتمانفروش776,700,000515,900,0001394-05-03
49131تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,500,0001394-05-03
49132تهراناقدسیهآپارتمانفروش1427,500,0001,057,500,0001394-05-03
49133تهرانالهیهآپارتمانفروش43018,000,0007,740,000,0001394-05-03
49134تهرانصاحبقرانیهآپارتمانفروش24715,500,0001394-05-03
49135تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش835,400,000448,200,0001394-05-03
49136تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1506,200,000930,000,0001394-05-03
49137تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش944,800,000451,200,0001394-05-03
Page top