جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,272 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
50610تهرانگاندیآپارتمانفروش1439,500,0001,358,500,0001394-05-13
50612تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1137,950,000898,350,0001394-05-13
50613تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش1195,500,000654,500,0001394-05-13
50614تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15714,000,0002,198,000,0001394-05-13
50615تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش12515,000,0001,875,000,0001394-05-13
50616تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001394-05-13
48742تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش91270,000,0001394-05-12
50421تهرانآجودانیهآپارتمانفروش6510,000,000650,000,0001394-05-12
50422تهرانجردن - تندیسآپارتمانفروش5514,000,000770,000,0001394-05-12
50424تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001394-05-12
50425تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394-05-12
50426تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1454,600,000667,000,0001394-05-12
50427تهراناختیاریهآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394-05-12
50428تهراناختیاریهآپارتمانفروش10911,500,0001,253,500,0001394-05-12
50429تهرانازگلآپارتمانفروش1258,800,0001,100,000,0001394-05-12
50430تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1477,000,0001,029,000,0001394-05-12
50431تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش894,200,000373,800,0001394-05-12
50432تهرانشهرک هماآپارتمانفروش1429,100,0001,292,200,0001394-05-12
50436تهرانشهرک قائمآپارتمانفروش1305,600,0001,000,000,0001394-05-12
50437تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش1047,000,000728,000,0001394-05-12
50438تهرانالهیهآپارتمانفروش11517,000,0001,955,000,0001394-05-12
50439تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-05-12
50440تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-05-12
50441تهرانباغ فیضآپارتمانفروش743,700,000273,800,0001394-05-12
50442تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001394-05-12
Page top