جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,271 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
50496تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش967,000,000672,000,0001394-05-13
50497تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش856,500,0001394-05-13
50498تهرانفاطمیآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394-05-13
50500تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش20516,000,0003,280,000,0001394-05-13
50501تهرانشهید کردآپارتمانفروش623,600,000223,200,0001394-05-13
50503تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1007,100,000710,000,0001394-05-13
50504تهرانقیطریهآپارتمانفروش1315,500,0001394-05-13
50506تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش28816,000,0004,608,000,0001394-05-13
50507تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12816,000,0002,048,000,0001394-05-13
50508تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش11712,000,0001,404,000,0001394-05-13
50509تهرانفرمانیهآپارتمانفروش18613,500,0002,511,000,0001394-05-13
50511تهرانشهرک غربآپارتمانفروش896,800,000605,200,0001394-05-13
50512تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1355,800,000783,000,0001394-05-13
50596تهرانکریم خانآپارتمانفروش1924,300,000825,600,0001394-05-13
50597تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش593,700,000218,300,0001394-05-13
50598تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش632,800,000176,400,0001394-05-13
50600تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1394-05-13
50601تهرانگیشاآپارتمانفروش1206,250,000750,000,0001394-05-13
50602تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش956,100,000579,500,0001394-05-13
50603تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1706,000,0001,000,000,0001394-05-13
50604تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394-05-13
50605تهرانلویزانآپارتمانفروش884,500,000396,000,0001394-05-13
50607تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1283,905,000500,000,0001394-05-13
50608تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش706,700,000469,000,0001394-05-13
50610تهرانگاندیآپارتمانفروش1439,500,0001,358,500,0001394-05-13
Page top