جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,288 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
50657تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001394-05-14
50658تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1648,200,0001,344,800,0001394-05-14
50659تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش15611,000,0001,716,000,0001394-05-14
50660تهرانمیردامادآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001394-05-14
50662تهرانمیردامادآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001394-05-14
50663تهراننیاوران - نخجوانآپارتمانفروش1246,000,000744,000,0001394-05-14
50664تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش23411,000,0002,574,000,0001394-05-14
50665تهراننیاوران - تجریشآپارتمانفروش8110,000,000810,000,0001394-05-14
50666تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش24312,500,0003,037,500,0001394-05-14
50785تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394-05-14
50786تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1255,250,000656,250,0001394-05-14
50787تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1053,500,000367,500,0001394-05-14
50788تهرانشقایق شمالیآپارتمانفروش833,850,000319,550,0001394-05-14
50789تهرانازگلآپارتمانفروش588,900,000516,200,0001394-05-14
50790تهرانازگلآپارتمانفروش1537,800,0001,195,000,0001394-05-14
50791تهرانازگلآپارتمانفروش1345,500,000737,000,0001394-05-14
50792تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1154,000,000460,000,0001394-05-14
50793تهراناشرفی - پیامبرآپارتمانفروش1957,700,0001,501,500,0001394-05-14
50794تهرانباغ فیضآپارتمانفروش925,300,000487,600,0001394-05-14
50795تهراناقدسیهآپارتمانفروش11512,000,0001,380,000,0001394-05-14
50796تهرانشهرک لالهآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001394-05-14
50797تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش1145,200,000593,000,0001394-05-14
50798تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش15310,500,0001,606,500,0001394-05-14
50799تهرانالهیه - مریمآپارتمانفروش17611,000,0001,936,000,0001394-05-14
50800تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001394-05-14
Page top