جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,202 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
50438تهرانالهیهآپارتمانفروش11517,000,0001,955,000,0001394-05-12
50439تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-05-12
50440تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-05-12
50441تهرانباغ فیضآپارتمانفروش743,700,000273,800,0001394-05-12
50442تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001394-05-12
50443تهرانورزی جنوبیآپارتمانفروش1325,400,000712,800,0001394-05-12
50444تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش934,300,000400,000,0001394-05-12
50445تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش1125,000,000560,000,0001394-05-12
50448تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-05-12
50451تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش35210,000,0003,520,000,0001394-05-12
50452تهرانپونکآپارتمانفروش115500,000,0001394-05-12
50454تهرانبلوار پیامآپارتمانفروش18415,000,0002,760,000,0001394-05-12
50455تهرانشهرک بامآپارتمانفروش1306,800,000884,000,0001394-05-12
50456تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش16012,000,0001,920,000,0001394-05-12
50458تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1385,000,000690,000,0001394-05-12
50459تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394-05-12
50461تهرانجردن - فرزانآپارتمانفروش1758,100,0001,417,500,0001394-05-12
50463تهرانجلفاآپارتمانفروش1195,880,000699,720,0001394-05-12
50465تهرانجلفاآپارتمانفروش925,970,000550,000,0001394-05-12
50467تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1455,800,000841,000,0001394-05-12
50468تهرانچهار باغ غربیآپارتمانفروش1285,700,000729,600,0001394-05-12
50470تهراندارآبادآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001394-05-12
50471تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1088,300,000896,400,0001394-05-12
50472تهراندروسآپارتمانفروش1859,000,0001,665,000,0001394-05-12
50473تهراندروسآپارتمانفروش16812,000,0002,016,000,0001394-05-12
Page top