جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,273 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
50637تهرانمیرزای شیرازیآپارتمانفروش1346,700,000897,800,0001394-05-14
50638تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش772,200,000169,400,0001394-05-14
50639تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش1153,300,000379,500,0001394-05-14
50645تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1134,500,000508,500,0001394-05-14
50647تهراننیروی هواییآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394-05-14
50649تهرانهفت تیرآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394-05-14
50651تهرانونک - برزیلآپارتمانفروش1957,075,0001,380,000,0001394-05-14
50654تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-05-14
50655تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1655,800,000957,000,0001394-05-14
50656تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش856,400,000544,000,0001394-05-14
50657تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001394-05-14
50658تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1648,200,0001,344,800,0001394-05-14
50659تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش15611,000,0001,716,000,0001394-05-14
50660تهرانمیردامادآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001394-05-14
50662تهرانمیردامادآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001394-05-14
50663تهراننیاوران - نخجوانآپارتمانفروش1246,000,000744,000,0001394-05-14
50664تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش23411,000,0002,574,000,0001394-05-14
50665تهراننیاوران - تجریشآپارتمانفروش8110,000,000810,000,0001394-05-14
50666تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش24312,500,0003,037,500,0001394-05-14
50785تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394-05-14
50786تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1255,250,000656,250,0001394-05-14
50787تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1053,500,000367,500,0001394-05-14
50788تهرانشقایق شمالیآپارتمانفروش833,850,000319,550,0001394-05-14
50789تهرانازگلآپارتمانفروش588,900,000516,200,0001394-05-14
50790تهرانازگلآپارتمانفروش1537,800,0001,195,000,0001394-05-14
Page top