جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,288 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
51035تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17014,000,0002,380,000,0001394-05-17
51005تهرانآجودانیهآپارتمانفروش33013,000,0004,290,000,0001394-05-17
51006تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1313,900,000510,900,0001394-05-17
51010تهرانازگلآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394-05-17
51011تهرانازگلآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-05-17
51012تهرانازگلآپارتمانفروش1625,800,000939,000,0001394-05-17
51014تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1487,000,0001,036,000,0001394-05-17
51015تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1033,450,000355,350,0001394-05-17
51016تهراناقدسیهآپارتمانفروش16115,000,0002,415,000,0001394-05-17
51020تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1504,100,000615,000,0001394-05-17
51022تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-05-17
51024تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1375,300,000726,100,0001394-05-17
51025تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1183,700,000436,600,0001394-05-17
51026تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1506,200,000930,000,0001394-05-17
51028تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1008,400,000840,000,0001394-05-17
51029تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش21011,000,0002,310,000,0001394-05-17
51031تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1577,700,0001,208,900,0001394-05-17
51032تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1154,260,000490,000,0001394-05-17
51033تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001394-05-17
51036تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1138,500,000960,500,0001394-05-17
51040تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش723,700,000266,400,0001394-05-17
51041تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1025,400,000550,000,0001394-05-17
51043تهرانجنت آبادآپارتمانفروش86350,000,0001394-05-17
51044تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش7415,000,0001,050,000,0001394-05-17
51046تهراندولتآپارتمانفروش855,650,000480,000,0001394-05-17
Page top