جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,273 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
51552تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1529,500,0001,444,000,0001394-05-22
51550تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1299,800,0001394-05-22
51548تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1655,000,000825,000,0001394-05-22
51546تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش31020,000,0006,200,000,0001394-05-22
51545تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش21513,500,0002,902,500,0001394-05-22
51544تهراندولتآپارتمانفروش1486,500,000962,000,0001394-05-22
51543تهراندروسآپارتمانفروش1748,000,0001,392,000,0001394-05-22
51542تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394-05-22
51541تهراندولت - قلندریآپارتمانفروش1787,500,0001,335,000,0001394-05-22
51540تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1769,200,0001,619,200,0001394-05-22
51539تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش936,200,000576,600,0001394-05-22
51538تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش2359,800,0002,303,000,0001394-05-22
51537تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001394-05-22
51536تهراندولتآپارتمانفروش1239,600,0001,180,800,0001394-05-22
51535تهراندروس - محسنیانآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001394-05-22
51532تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1856,100,0001394-05-22
51530تهرانشمس آباد - ریحانیآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001394-05-22
51528تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001394-05-22
51526تهراندریان نوآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394-05-22
51525تهرانستارخانآپارتمانفروش1375,500,000753,500,0001394-05-22
51524تهراندارآبادآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394-05-22
51404تهرانآجودانیهآپارتمانفروش33013,000,0004,290,000,0001394-05-21
51405تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18013,000,0002,340,000,0001394-05-21
51406تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394-05-21
51407تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش956,800,000646,000,0001394-05-21
Page top