جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,273 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
51726تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1345,200,000696,800,0001394-05-24
51724تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش2408,500,0002,040,000,0001394-05-24
51723تهراندولتآپارتمانفروش1227,000,000854,000,0001394-05-24
51721تهرانستارخانآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394-05-24
51720تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1846,000,0001,104,000,0001394-05-24
51716تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394-05-24
51712تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1205,700,000684,000,0001394-05-24
51711تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1724,941,860850,000,0001394-05-24
51710تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1523,700,000562,400,0001394-05-24
51709تهرانکردستانآپارتمانفروش1298,200,0001,057,800,0001394-05-24
51707تهراناقدسیهآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001394-05-24
51705تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش774,200,000323,400,0001394-05-24
51704تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش14210,740,0001,300,000,0001394-05-24
51702تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1417,500,0001,057,500,0001394-05-24
51703تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1586,000,000948,000,0001394-05-24
51701تهرانازگلآپارتمانفروش1658,000,0001,320,000,0001394-05-24
51699تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,900,000531,000,0001394-05-24
51698تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش886,500,000572,000,0001394-05-24
51697تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1675,389,000900,000,0001394-05-24
51696تهرانجردن - کاج آبادیآپارتمانفروش2009,500,0001,900,000,0001394-05-24
51695تهرانجردن - ناهیدآپارتمانفروش2058,300,0001,701,500,0001394-05-24
51814تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش1373,200,000441,600,0001394-05-24
51581بابلسرپاسدارانآپارتمانفروش137137,000,0001394-05-22
51553آملطالب آملیآپارتمانفروش811,197,50097,000,0001394-05-22
51551تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1177,600,000889,200,0001394-05-22
Page top